Wat te doen bij pesten op school: waar kun je hulp krijgen?

Wanneer je op school geconfronteerd wordt met pesten, zijn er verschillende stappen die je kunt ondernemen om hulp te krijgen. Het is mogelijk om met je ouders te praten, maar ook om contact op te nemen met je mentor of de vertrouwenspersoon op school. Samen kunnen jullie op zoek gaan naar een oplossing om het pesten aan te pakken. Je ouders hebben ook de mogelijkheid om maatregelen te nemen, zoals het inschakelen van de schoolleiding.

Vertrouwenspersoon raadplegen

Je hebt de optie om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van de school. Deze persoon kan je verder helpen en fungeren als bemiddelaar tussen de betrokken partijen.

Docent of mentor benaderen

Zowel jij als je ouders kunnen terecht bij een docent of mentor. Deze leerkrachten kunnen verschillende stappen ondernemen, zoals het aanpakken van pestgedrag in de klas, het organiseren van bemiddeling tussen leerlingen, en het voeren van gesprekken met ouders.

Contact met de schoolleider

Je ouders hebben de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de schoolleider. Deze persoon kan bemiddelen tussen de betrokken partijen en eventueel doorverwijzen naar instanties zoals de schoolarts, schoolpsycholoog, gemeente of politie.

Kinderombudsman inschakelen

Indien eerdere pogingen om het pesten aan te pakken niet succesvol zijn geweest, kunnen jij en je ouders terecht bij de kinderombudsman. Deze instantie kan de verantwoordelijke partijen, zoals de schoolleider, het schoolbestuur of de inspectie, aanspreken. Binnen een termijn van 4 weken moet de school aangeven welke maatregelen er genomen zullen worden op basis van het advies.

Contact met de Inspectie

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Inspectie van het onderwijs. Zij kunnen een onderzoek instellen naar het pestgedrag op school en houden tevens toezicht op de algehele veiligheid binnen de schoolomgeving. In het geval van ernstige klachten, zoals seksuele intimidatie, lichamelijk geweld of ernstige pesterijen, kan een inspecteur ondersteuning bieden.