Welke richtlijnen dien je te volgen met betrekking tot de studiekeuzecheck?

Indien je je vóór 1 mei aanmeldt voor een universitaire of hogeschoolopleiding, heb je recht op de studiekeuzecheck. Via de studiekeuzecheck kun je nagaan of de opleiding goed bij jou past. Het is ook mogelijk dat een universiteit of hogeschool jou verplicht om de studiekeuzecheck uit te voeren.

Het komt vaak voor dat de studiekeuzecheck verplicht is. Als dit door de hogeschool of universiteit wordt bepaald, dienen studenten deel te nemen aan de studiekeuzecheck. Na het aanmelden voor een opleiding kun je de studiekeuzecheck ondergaan, waarvoor een DigiD benodigd is. Evenzo moeten onderwijsinstellingen de studiekeuzecheck aanbieden wanneer studenten erom vragen. De vorm van de studiekeuzecheck verschilt per universiteit of hogeschool en kan onder andere bestaan uit:

Extra studiekeuzecheck

In het geval dat je je aanmeldt voor een studie vóór 1 mei, maar na die datum besluit je aan te melden voor een andere studie, kan de nieuwe opleiding je verplichten om een studiekeuzecheck te doorlopen.

Het is raadzaam om snel aan te melden voor de nieuwe opleiding, zodat er voldoende tijd is voor de studiekeuzecheck voordat de opleiding aanvangt op 1 september. Het kan namelijk voorkomen dat opleidingen je inschrijving weigeren als je niet hebt deelgenomen aan een studiekeuzecheck. Voor specifieke informatie hierover kun je contact opnemen met de opleiding van jouw voorkeur.

Wanneer moet je je aanmelden voor een opleiding aan de universiteit of hogeschool?

Voor een associate degree-opleiding of een bacheloropleiding aan een universiteit of hogeschool dien je uiterlijk op 1 mei je aanmelding te doen via Studielink.nl. Let op dat sommige opleidingen een andere deadline hanteren, zoals masteropleidingen en opleidingen met een numerus fixus.

Bachelor en Associate degree: Aanmelden vóór 1 mei

Voor iedereen die zich voor het eerst wil aanmelden voor een bacheloropleiding of associate degree-opleiding aan een universiteit of hogeschool, geldt de uiterlijke aanmeldingsdatum van 1 mei. Hiermee kom je in aanmerking voor een studiekeuzecheck.

Je kunt je aanmelden als:

Opleidingen met een numerus fixus: Aanmelden vóór 15 januari

Voor opleidingen met een beperkt aantal plaatsen (numerus fixus) geldt een andere aanmelddeadline: 15 januari. In dit geval gelden de deadline van 1 mei en de studiekeuzecheck niet.

Masteropleiding: Informeer naar aanmelddeadline

De aanmelddeadline van 1 mei en de regels voor de studiekeuzecheck zijn niet van toepassing op masteropleidingen. Raadpleeg de masteropleiding van jouw keuze voor informatie over het toelatingsbeleid.

Aanmelding na 1 mei bij sommige opleidingen mogelijk

Als de deadline van 1 mei is verstreken en je je nog niet hebt aangemeld voor een studie, is het mogelijk om je bij bepaalde opleidingen toch nog aan te melden. Het is belangrijk om zo snel mogelijk te informeren of de opleiding van jouw keuze nog aanmeldingen accepteert. In dit geval kom je niet meer in aanmerking voor een studiekeuzecheck. Begeleiding bij het maken van je studiekeuze vind je op studiekeuze123.nl.

De universiteit of hogeschool neemt de beslissing over jouw toelating. De toelatingseisen kunnen per instelling en soms zelfs per opleiding verschillen.

Wisselen van opleiding na 1 mei

Indien je je vóór 1 mei hebt aangemeld voor een opleiding, is het nog mogelijk om van opleiding te veranderen tot het einde van het nieuwe studiejaar.

Aanmelden voor een andere opleiding na een negatief bindend studieadvies

Als je na 1 mei een negatief bindend studieadvies (bsa) hebt ontvangen, behoud je het recht om je aan te melden voor een andere opleiding. Deze opleiding kan je echter wel verplichten deel te nemen aan een studiekeuzecheck.

Meld je zo snel mogelijk aan bij de opleiding van jouw keuze, zodat er voldoende tijd is voor een studiekeuzecheck. Als je niet hebt deelgenomen aan de verplichte studiekeuzecheck, kan de opleiding ervoor kiezen je aanmelding te weigeren. Informeer bij de opleiding van jouw keuze naar hun beleid hieromtrent.

Hoe kun je je aanmelden voor een fixusopleiding?

Aanmelden voor een fixusopleiding verloopt via Studielink. Per studiejaar kun je jezelf aanmelden voor maximaal 2 opleidingen met een beperkt aantal beschikbare plaatsen.

Numerus fixus opleidingen

Bepaalde opleidingen aan zowel hogescholen als universiteiten hanteren een limiet aan beschikbare plaatsen. Dit kan leiden tot een numerus fixus. Deze opleidingen nemen niet meer studenten aan dan vooraf bepaald is. Je kunt in de lijsten met fixusopleidingen per studiejaar nagaan of de opleiding van jouw keuze een numerus fixus hanteert.

Selectieprocedure voor fixusopleidingen

Wanneer er te veel studenten zich aanmelden voor een fixusopleiding, kan dit leiden tot een selectieprocedure voor beschikbare plekken. De onderwijsinstelling voert deze selectieprocedure uit.

Maximaal 2 aanmeldingen per studiejaar

Gedurende één studiejaar mag je jezelf voor maximaal 2 fixusopleidingen aanmelden. Dit kan dezelfde opleiding zijn bij 2 verschillende onderwijsinstellingen. Voor de studies geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie, verloskunde en mondzorgkunde geldt echter een uitzondering. Hierbij kun je slechts voor 1 onderwijsinstelling kiezen.

Deelnemen aan selectie vanuit het buitenland

Wil je vanuit het buitenland deelnemen aan de selectieprocedure? Raadpleeg dan de onderwijsinstelling voor de mogelijkheden.

Aanmeldingstijd en -locatie voor fixusopleidingen

Je kunt je aanmelden voor de opleiding via Studielink. De uiterste aanmeldingsdatum is 15 januari.

Maximaal 3 aanmeldingen voor dezelfde fixusopleiding

Je mag jezelf hooguit 3 keer aanmelden voor een specifieke fixusopleiding. Dat betekent bijvoorbeeld dat je jezelf maximaal 3 keer kunt aanmelden voor de opleiding psychologie (een fixusopleiding) over meerdere jaren en diverse instellingen. De toegestane frequentie kan echter variëren per instelling in hun selectieprocedure voor een specifieke fixusopleiding. Het kan zijn dat een universiteit zelf bepaalt dat een persoon maar één keer mag deelnemen aan de selectieprocedure voor een fixusopleiding aan die betreffende instelling.

Op Studielink is zichtbaar hoeveel selectiepogingen je hebt ondernomen.

Met welke diploma’s kun je naar de universiteit of hogeschool?

Met een havo diploma, een vwo-diploma of een mbo 4-diploma kun je ervoor kiezen om een opleiding te volgen aan een hogeschool. Voor toelating tot een universiteit heb je een vwo-diploma of een propedeuse (eerste jaar) van een hbo-opleiding nodig.

Aanvullende eisen

Naast de diploma-eisen kunnen sommige opleidingen aanvullende toelatingseisen hebben. Zo kan het vereist zijn dat een specifiek profiel deel uitmaakte van je vooropleidingsexamen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs. De hogeschool of universiteit verstrekt informatie over de specifieke vooropleidingseisen.

Toelating zonder vooropleiding

Voor bepaalde hbo-opleidingen moet je naast een diploma ook over specifieke vaardigheden beschikken. Als onderdeel van de toelating kan dit bijvoorbeeld een auditie (proefoptreden) of een toelatingstest zijn, of het indienen van een portfolio.

In situaties waarin je niet beschikt over de juiste vooropleiding, kan een hogeschool of universiteit je toelaten na een toelatingsonderzoek of colloquium doctum. Dit is mogelijk als je 21 jaar of ouder bent. Tijdens dit onderzoek wordt beoordeeld of je kennisniveau voldoende is om de studie te volgen.

Bij kunstopleidingen geldt de leeftijdsgrens van 21 jaar niet altijd voor een toelatingsonderzoek. Deelname hieraan wordt bepaald door het bestuur van de universiteit of hbo-instelling.

De specifieke eisen voor het toelatingsonderzoek zijn te vinden in de onderwijs- en examenregeling (OER), die wordt uitgegeven door de betreffende onderwijsinstelling. Deze regeling biedt informatie over de studie, tentamens en examens. Voor meer details kun je terecht bij de hogeschool of universiteit.

Buitenlands diploma

Voor personen met een buitenlands diploma of een ander Nederlands diploma geldt dat je bij de opleiding van je keuze informatie moet inwinnen over de mogelijkheden voor toelating.

Indien je beschikt over een havo diploma of vwo-diploma van voor 2007, is toelating tot het hoger onderwijs niet altijd vanzelfsprekend. Deze diploma’s zijn gebaseerd op vakkenpakketten, terwijl hogescholen en universiteiten hun programma’s afstemmen op profielen in het voortgezet onderwijs. De beslissing of je met een oud diploma toegelaten wordt tot een opleiding ligt bij de betreffende hogeschool of universiteit.

Bij de Open Universiteit gelden geen specifieke vooropleidingseisen. Als je 18 jaar of ouder bent, kun je jezelf aanmelden voor een bacheloropleiding. De opleidingen van de Open Universiteit zijn erkend.

Vrijstelling

Je kunt ook vrijstelling krijgen van toelatingseisen voor hogescholen en universiteiten als je:

Voor het aanvragen van vrijstelling dien je contact op te nemen met de onderwijsinstelling waar je de opleiding wilt volgen.