Wat is het bindend studieadvies?

Een bindend studieadvies (bsa) is een besluit van de universiteit of hogeschool met betrekking tot je voortgang in je opleiding. Of dit advies bindend is, wordt bepaald door de betreffende universiteit of hogeschool. Een bsa wordt vastgesteld volgens specifieke regels en je hebt de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

Regels voor het bindend studieadvies

Aan het einde van je eerste studiejaar ontvangt elke student een studieadvies. Dit advies kan negatief zijn. Afhankelijk van het beleid van je instelling kan dit betekenen dat je moet stoppen met je opleiding.

Bij het geven van een bindend studieadvies moet de universiteit of hogeschool enkele zaken in acht nemen:

Klacht over studiebegeleiding of bezwaar tegen een bindend studieadvies

Ben je niet tevreden over de geboden studiebegeleiding of het ontvangen bindend studieadvies? In dat geval kun je een klacht indienen bij je onderwijsinstelling. Informeer bij je opleiding naar het studentenstatuut. Hierin staat vermeld welke stappen je moet ondernemen als je bezwaar wilt maken tegen een bindend studieadvies. Je kunt ook contact opnemen met de medezeggenschapsraad van jouw onderwijsinstelling.