Hoe kan je deelnemen aan het experiment leeruitkomsten?

Voor het experiment leeruitkomsten hoef je je niet apart in te schrijven. Je kunt je gewoon op de gebruikelijke manier aanmelden bij een van de deelnemende opleidingen.

Sluiten van een onderwijsovereenkomst

Indien je ervoor kiest om deel te nemen aan een opleiding die meedoet aan het experiment leeruitkomsten, zal je een onderwijsovereenkomst aangaan met de hogeschool. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over diverse aspecten, zoals jouw leeractiviteiten, behaalde resultaten, begeleiding en beoordeling. Tijdens de opleiding zal rekening worden gehouden met jouw bestaande kennis en ervaring. De exacte details van deze afspraken worden beschreven in de onderwijs- en examenregeling (OER) van de hogeschool.

Deelnemende opleidingen

Het experiment leeruitkomsten wordt uitgevoerd door 21 hogescholen. Gezamenlijk bieden zij ongeveer 500 deeltijdopleidingen en duale opleidingen aan als onderdeel van dit experiment. Deze opleidingen zijn vertegenwoordigd in diverse sectoren.

Hoe kan mijn hogeschool deelnemen aan het experiment voor flexibilisering van het deeltijdonderwijs?

Als jouw hogeschool interesse heeft om deel te nemen aan de experimenten voor flexibilisering van het deeltijdonderwijs, zijn er specifieke stappen die je moet volgen, afhankelijk van het experiment waaraan je wilt deelnemen.

Aanmeldprocedure voor het experiment vraagfinanciering

Indien jouw hogeschool opleidingen aanbiedt binnen de sectoren techniek, ICT of zorg en welzijn en graag wil deelnemen aan het experiment, dien je je aan te melden bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit dient te gebeuren vóór 1 februari 2017 of 1 februari 2018, afhankelijk van de situatie. Het experiment loopt tot en met 31 augustus 2024.

Aanmeldprocedure voor de pilots flexibilisering

De pilots voor flexibilisering bestaan uit drie delen experimenten, waarbij de aanmeldprocedure per experiment verschilt.

Experiment leeruitkomsten

Indien je wilt deelnemen aan het experiment leeruitkomsten, moet je een aanvraag indienen binnen het kader van de regeling voor flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Deze aanvraag moet worden goedgekeurd door een onafhankelijke adviescommissie. Vervolgens dien je een aanvraag in te dienen bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die verantwoordelijk is voor het beoordelen en bewaken van de onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs. Bij een positieve beoordeling van de NVAO geeft deze organisatie een positief advies aan het ministerie van OCW. Na goedkeuring van het ministerie krijg je toestemming om deel te nemen aan het experiment, zoals vastgelegd in het toestemmingsbesluit.

Experiment accreditatie onvolledige opleidingen

Dit experiment is alleen van toepassing op opleidingen die geen financiering van de overheid ontvangen. Een voorwaarde is dat de opleiding eveneens toestemming heeft verkregen van het ministerie van OCW om deel te nemen aan het experiment leeruitkomsten.

Experiment educatieve minor

De mogelijkheid om deel te nemen aan de educatieve minor staat open voor alle universiteiten die deze minor aanbieden. Als je als universiteit wilt deelnemen aan dit experiment, volstaat een melding aan het ministerie van OCW.

Zorg ervoor dat je bij interesse in deelname aan een van deze experimenten goed op de hoogte bent van de specifieke aanmeldprocedures en vereisten die gelden voor het experiment van jouw keuze.