Wat kun jij doen met het levenlanglerenkrediet?

Sta je op het punt om een opleiding te gaan volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering? Als je jonger bent dan 56 jaar, bestaat er nog een mogelijkheid om financiële ondersteuning te krijgen: het levenlanglerenkrediet. Deze leenvorm kun je aanvragen via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Hoogte en duur van het levenlanglerenkrediet

Met het levenlanglerenkrediet kun je een bedrag lenen dat gelijk is aan het wettelijk vastgestelde collegegeld of lesgeld. Je kunt dus nooit meer lenen dan het bedrag dat je betaalt voor het collegegeld of lesgeld.

De duur van het krediet is gebaseerd op de lengte van je studie. In de meeste gevallen is dit 4 jaar. Voor deeltijdopleidingen geldt een duur van 5 jaar.

Voorwaarden levenlanglerenkrediet

Om in aanmerking te komen voor het levenlanglerenkrediet dien je te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet je ingeschreven staan voor een erkende opleiding aan een hogeschool, universiteit of een beroepsopleidende leerweg op het mbo. Bovendien dien je jonger te zijn dan 56 jaar. Vanaf het studiejaar 2024-2025 wordt de leeftijdsgrens verhoogd naar 57 jaar, vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd.

Alle specifieke voorwaarden voor het levenlanglerenkrediet zijn te vinden op de website van DUO.

Terugbetaling van het levenlanglerenkrediet

Het geleende bedrag dien je binnen 15 jaar terug te betalen, inclusief rente. De hoogte van de aflossing hangt af van de hoogte van de lening, de rente, jouw inkomen en dat van een eventuele partner. Als je besluit te stoppen met het levenlanglerenkrediet, start de aflossing op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.

Hoe vraag je het levenlanglerenkrediet aan?

Je kunt het levenlanglerenkrediet aanvragen bij DUO.