Hoe verstuur je als kinderopvangorganisatie jouw maandelijkse factuurgegevens aan de Belastingdienst?

Als kinderopvangorganisatie dien je maandelijks factuurgegevens in bij de Belastingdienst. Met deze informatie controleert de Belastingdienst of ouders geen te hoge voorschotten ontvangen, om te voorkomen dat ouders later grote bedragen moeten terugbetalen. Als je deze gegevens niet of te laat indient, zal de Belastingdienst contact met je opnemen.

Aanleveren van gegevens door kinderopvangorganisatie aan de Belastingdienst

Je kunt jouw maandelijkse factuurgegevens indienen via het gegevensportaal van de Belastingdienst. In het portaal vind je informatie over welke gegevens nodig zijn en hoe je ze moet indienen.

Als ouders geen gegevens verstrekken aan de kinderopvangorganisatie

Als ouders niet alle benodigde gegevens kunnen of willen verstrekken, dien je de beschikbare gegevens in. De Belastingdienst zal dan controleren welke gegevens ontbreken. Als de informatie onvolledig is, kan de Belastingdienst de ouders niet informeren over eventuele aanpassingen in de kinderopvangtoeslag.

In dergelijke gevallen zal de Belastingdienst de ontbrekende gegevens rechtstreeks bij de ouders opvragen en in gesprek gaan met jou als kinderopvangorganisatie. De Belastingdienst zal met jou bespreken welke ondersteuning nodig is om de ontbrekende gegevens van de ouders te verkrijgen. Soms kun je bepaalde gegevens alsnog later indienen, zoals het Burgerservicenummer (BSN), voor eerdere maanden van het jaar.

Te late of ontbrekende gegevens van de kinderopvangorganisatie bij de Belastingdienst

Als je de gegevens te laat naar de Belastingdienst stuurt, ontvang je een herinnering om deze alsnog in te dienen. Als dit vaak voorkomt, zal de Belastingdienst contact met je opnemen om te begrijpen waarom dit gebeurt en wat er nodig is om de gegevens voortaan op tijd in te dienen.

Vanaf 2021 zal de Belastingdienst handhavend optreden als de gegevens herhaaldelijk te laat of helemaal niet worden ingediend. Dit is vanwege het belang van de gegevens voor het vergelijken van de kinderopvangtoeslagaanvraag met de werkelijke situatie. Zonder deze maandelijkse gegevens kan de Belastingdienst ouders niet tijdig informeren als ze te veel voorschot hebben ontvangen, wat kan leiden tot aanzienlijke financiële problemen en stress bij ouders.

Gegevens van ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen

Het kan voorkomen dat jouw kinderopvangorganisatie ouders bedient die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. In dat geval dien je ook de gegevens van deze ouders in bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zal vervolgens deze gegevens verwijderen om de privacy van de ouders te beschermen.