Hoe word ik gastouder?

Je kunt gastouder worden als je aan een aantal eisen voldoet. Zo dien je te beschikken over een geschikt diploma en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daarnaast is het noodzakelijk om je aan te melden bij een geregistreerd gastouderbureau.

Diploma gastouder en EHBO

Om aan de slag te kunnen als gastouder moet je over een geschikt diploma beschikken:

Raadpleeg de lijst met diploma’s die van toepassing zijn op gastouders volgens de Wet kinderopvang (artikel 10).

Mocht jouw diploma niet op de lijst staan, dan kun je bij DUO laten nagaan of het toch voldoet aan de eisen voor gastouders. Het certificaat ‘goed gastouderschap’, behaald vóór 2011, of een Ervaringscertificaat (EVC) vóór 1 januari 2012, wordt eveneens geaccepteerd.

Naast het geschikte diploma is ook een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen vereist.

Aanmelden bij een gastouderbureau

Om als gastouder te kunnen werken, moet je je registreren als gastouder bij een geregistreerd gastouderbureau. Deze registratie kan alleen plaatsvinden op het adres waar je opvang gaat bieden. Dit kan zowel jouw eigen adres zijn als het woonadres van de vraagouder. Je mag jezelf inschrijven bij meerdere gastouderbureaus.

VOG aanvragen

Voor gastouderopvang is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. Deze kun je aanvragen bij de gemeente. Met de verkregen VOG moet je je ook laten registreren in het Personenregister kinderopvang. Houd er rekening mee dat huisgenoten en andere personen die regelmatig aanwezig zijn op het opvangadres dit eveneens moeten doen.

Andere eisen gastouder

Om als gastouder te kunnen werken, dien je minimaal 18 jaar oud te zijn en gedurende de opvang Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse streektaal te spreken. Meer informatie over de vereisten voor gastouders is beschikbaar.