Ik ben ook getroffen door problemen met kinderopvangtoeslag. Met wie kun je contact opnemen?

Je kunt direct contact opnemen met de Belastingdienst als je in de problemen bent geraakt door kinderopvangtoeslag.

Meer informatie voor gedupeerde ouders vind je op de website Toeslagen Herstel.

Heb je in het buitenland recht op kinderopvangtoeslag?

Als jouw kind in het buitenland naar een geregistreerde dagopvang, peuterspeelzaal, of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, kun je mogelijk kinderopvangtoeslag ontvangen. Kinderopvangtoeslag is bedoeld als tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag als jij in het buitenland woont of werkt

Wanneer je in het buitenland woont en jouw kind naar de kinderopvang gaat, kun je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in het buitenland op de website van Nederland wereldwijd.

Wanneer heb je recht op kinderopvangtoeslag?

Als jouw kind naar een geregistreerde dagopvang, peuterspeelzaal (sinds 2018 omgevormd tot kinderopvang), of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, kun je mogelijk kinderopvangtoeslag ontvangen. Dit geldt ook als je in het buitenland woont of werkt. Kinderopvangtoeslag is bedoeld als tegemoetkoming voor ouders in de kosten van kinderopvang.

Als jouw kind echter naar een ouderparticipatiecrèche (opc) gaat die zich nog in de aanloopperiode van 1 jaar en 3 maanden bevindt, heb je nog geen recht op kinderopvangtoeslag.

Voorwaarden voor kinderopvangtoeslag

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, moeten jij en eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op de website van Dienst Toeslagen.

Aanvullende regels voor kinderopvangtoeslag

Naast de basisvoorwaarden zijn er aanvullende regels van toepassing in bepaalde situaties, zoals:

Lees meer over deze aanvullende voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op de website van Dienst Toeslagen.

Kinderopvang gesloten: recht op toeslag?

Je ontvangt kinderopvangtoeslag alleen voor de uren waarop de kinderopvang daadwerkelijk diensten aanbiedt. Er geldt een uitzondering voor feestdagen, maar het is belangrijk dat de kinderopvang op die dagen open is en de opvanguren in het contract staan. Of je wel of geen gebruikmaakt van die uren is niet relevant, maar het feit of je ervoor hebt betaald wel.

Financiering van opvang door gemeenten

Als je niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, maar toch graag jouw kind naar de kinderopvang wilt brengen, of als jouw peuter risico loopt op een achterstand, kan de gemeente in sommige gevallen (een deel van) de kosten van de kinderopvang betalen. Dit wordt geregeld in samenwerking met de aanbieders van opvang in de volgende situaties:

Raadpleeg jouw gemeente, het consultatiebureau, of de kinderopvanglocatie voor informatie over de mogelijkheden in jouw gemeente.

Waar kun je jouw kinderopvangtoeslag regelen?

Je kunt jouw kinderopvangtoeslag berekenen, aanvragen en aanpassen op de website van toeslagen.nl.

Kinderopvangtoeslag berekenen

Wil je weten of je recht hebt op kinderopvangtoeslag en zo ja, hoeveel? Dan kun je een proefberekening maken voor jouw kinderopvangtoeslag op de website van toeslagen.nl.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Je kunt jouw kinderopvangtoeslag aanvragen op de website van toeslagen.nl. Dit moet je doen binnen 3 maanden nadat jouw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht dus niet te lang met aanvragen om te voorkomen dat je kinderopvangtoeslag misloopt.

Kinderopvangtoeslag aanvragen vanuit het buitenland

Vanuit het buitenland kun je ook jouw kinderopvangtoeslag aanvragen op de website van toeslagen.nl. Dit moet je eveneens doen binnen 3 maanden nadat jouw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen om te voorkomen dat je kinderopvangtoeslag misloopt.

Wijziging kinderopvangtoeslag doorgeven

Verandert jouw inkomen terwijl je kinderopvangtoeslag ontvangt? Of verandert de soort opvang, het aantal opvanguren en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat? Geef deze wijzigingen dan binnen 4 weken door aan de Dienst Toeslagen. Zo voorkom je dat je te veel toeslag ontvangt en moet terugbetalen, of juist een toeslag misloopt.

Persoonlijk overzicht Kind krijgen: wat moet je regelen?

Als je een kind krijgt, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. Hier is een persoonlijk overzicht van wat je moet doen:

Zwangerschapszorg regelen

Maak een afspraak met een verloskundige of gynaecoloog voor de nodige medische zorg tijdens je zwangerschap. Zij zullen je begeleiden en adviseren over je gezondheid en die van je baby.

Zwangerschapsverlof aanvragen

Als je werkt, moet je zwangerschapsverlof aanvragen bij je werkgever. Informeer naar je rechten en plichten tijdens je zwangerschap en na de bevalling.

Geboorteplan opstellen

Overweeg om een geboorteplan op te stellen waarin je jouw wensen en voorkeuren voor de bevalling vastlegt. Bespreek dit met je zorgverleners.

Kinderopvang regelen

Als je van plan bent om weer te gaan werken na de geboorte, is het verstandig om kinderopvang te regelen. Dit kan vaak een tijdje duren, dus begin op tijd.

Kraamzorg regelen

Kraamzorg is belangrijk voor jou en je baby in de eerste weken na de bevalling. Zorg ervoor dat je op tijd kraamzorg hebt geregeld.

Zorgverzekering controleren

Kijk na of je huidige zorgverzekering dekking biedt voor de kosten van zwangerschap, bevalling en kraamzorg. Overweeg eventueel aanvullende verzekeringen.

Financiële planning

Breng je financiële situatie in kaart en maak een budget voor de extra kosten die een kind met zich meebrengt. Denk aan de kosten van luiers, babyvoeding en medische zorg.

Geboorteaangifte doen

Na de geboorte moet je de baby binnen een bepaalde periode aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden.

Ouderschapsverlof en kinderbijslag aanvragen

Informeer bij je werkgever over ouderschapsverlof en vraag kinderbijslag aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Levensverzekeringen en testament

Overweeg het afsluiten van levensverzekeringen en het bijwerken van je testament om de financiële toekomst van je kind te beschermen.

Inentingen en gezondheidszorg

Informeer jezelf over de benodigde inentingen voor je baby en maak een afspraak bij een kinderarts voor de eerste controles en vaccinaties.

Dit persoonlijke overzicht kan je helpen om je goed voor te bereiden op de komst van je baby en ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. Vergeet niet om advies in te winnen bij professionals en vrienden of familie die ervaring hebben met het ouderschap.