Hoe vraag je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan?

Een VOG kan zowel door individuele personen als door organisaties worden aangevraagd. Hier leg ik uit hoe je een VOG kunt aanvragen.

Justis behandelt de aanvragen voor een VOG

Een VOG is een officiële verklaring die aangeeft dat het justitiële verleden van een persoon of organisatie geen belemmering vormt voor de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Justis is de enige instantie die verantwoordelijk is voor het behandelen van VOG-aanvragen en het afgeven van de VOG.

Aanvraag van een VOG voor individuele personen

Soms heb je een VOG nodig wanneer je een nieuwe functie, baan, stage, opdracht als zzp’er, of vrijwilligerswerk gaat doen. Het kan ook zijn dat je een VOG nodig hebt voor het aanvragen van een visum, vergunning, of lidmaatschap. In dat geval moet je een VOG voor natuurlijke personen aanvragen (VOG NP).

De organisatie die de VOG van je vraagt, zal aangeven of je dit digitaal of schriftelijk kunt doen. Op Justis.nl kun je lezen hoe je de VOG digitaal kunt aanvragen of hoe je dit schriftelijk kunt regelen.

Het aanvragen van een VOG namens een organisatie

Als organisatie of werkgever kun je ervoor kiezen om iemand te laten screenen door middel van een VOG. Hierbij is het belangrijk om te weten:

Aanvragen van een VOG namens organisaties

Soms is het vereist dat een organisatie een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) overlegt. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het afsluiten van een contract of om lid te worden van een brancheorganisatie. Voor informatie over hoe je als organisatie de VOG voor rechtspersonen digitaal of schriftelijk kunt aanvragen, kun je terecht op de website van Justis.

VOG aanvragen voor een kinderopvang: hoe doe ik dat?

Je kunt een aantal standaard aanvraagformulieren gebruiken om een VOG voor de kinderopvang aan te vragen.

Eisen voor een VOG in de kinderopvang

Iedereen die woont of werkt op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang (PRK). Hiervoor heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Met een VOG toon je aan dat je gedrag in het verleden geen belemmering vormt voor het uitvoeren van je taak of beroep.

De VOG Natuurlijke Personen (NP) die je gebruikt voor inschrijving in het Personenregister kinderopvang mag niet ouder zijn dan 2 maanden. De VOG moet zijn afgegeven voor de functieaspecten 84 (zorgdragen voor minderjarigen) en/of 86 (werkzaam in de kinderopvang).

Aanvraag van een VOG voor de kinderopvang

Je kunt op verschillende manieren een VOG aanvragen. Als je (of je organisatie) de VOG schriftelijk aanvraagt, kun je een standaard aanvraagformulier gebruiken. Hier zijn drie mogelijkheden:

Aanvraagformulier voor als je woont of werkt op een opvanglocatie

Dit formulier is bedoeld voor:

 1. Vaste of tijdelijke medewerkers in de kinderopvang in loondienst.
 2. Gastouders (of volwassen huisgenoten van gastouders).
 3. Stagiaires.
 4. Vrijwilligers.
 5. Uitzendkrachten.
 6. Zelfstandigen.
 7. Medewerkers op kantoor (administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen).
 8. Nieuwe bestuurders (die een bestuurder vervangen die is aangesteld op het moment van inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang).

Aanvraagformulier VOG NP voor regelmatige aanwezigheid op een opvanglocatie

Dit formulier is voor jou bedoeld als je regelmatig aanwezig bent op de kinderopvang. ‘Regelmatig’ betekent dat je minstens één keer in de 3 maanden gedurende een halfuur op de locatie aanwezig bent tijdens opvanguren. Bijvoorbeeld als schoonmaakster of als je wekelijks tijdens opvanguren op bezoek komt. Ouders die alleen hun eigen kind(eren) brengen en halen, vallen hier niet onder.

Aanvraagformulier VOG NP voor bestuurders of eigenaren van eenmanszaken bij inschrijving in Landelijk Register Kinderopvang

Dit formulier moet worden aangevraagd bij inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) als je:

 1. Een eenmanszaak hebt;
 2. Bestuurder bent van een bedrijf of organisatie met een andere rechtsvorm (zoals een B.V. of stichting).

Met deze VOG voldoe je aan alle functieaspecten (11, 21, 22, 84 en/of 86) voor de bestuurder of eigenaar op het moment van de aanvraag van de VOG RP, oftewel bij inschrijving in het LRK. Dit is bedoeld voor “natuurlijke personen” die een VOG NP nodig hebben voor de kinderopvang en inschrijving in het personenregister kinderopvang. Hiermee voldoe je aan de eisen die de Wet kinderopvang stelt aan bestuurders en eigenaren van eenmanszaken. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voert toezicht uit en controleert dit.

Aanvraagformulier VOG RP voor rechtspersonen (bedrijven of organisaties)

Als houder van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau en rechtspersoon, zoals een bedrijf of organisatie, moet je het aanvraagformulier VOG rechtspersonen gebruiken. Dit geldt ook voor samenwerkingsverbanden zoals VOF’s en maatschappen.

De VOG moet in bezit zijn voor ‘inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang’. Met deze VOG kunnen de rechtspersoon en de vermelde bestuurder zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Je hoeft geen persoonlijke VOG meer aan te vragen. VOG mag niet ouder dan 2 maand zijn

Deze VOG voldoet aan de vereiste screening voor houders en bestuurders in de kinderopvang. De GGD voert toezicht uit en controleert dit.

Invullen van de VOG-aanvraagformulieren

Heb je hulp nodig bij het invullen? Raadpleeg dan de VOG-invulinstructie voor organisaties.

Werkgevers in de kinderopvang kunnen ervoor kiezen om extra screening voor medewerkers aan te vragen, bijvoorbeeld voor fraude bij iemand die kantoorwerk gaat doen, of voor strafbare gedragingen in het verkeer bij een medewerker die kinderen vervoert. De werkgever kan dit aangeven op het VOG-aanvraagformulier.

Waar moet een ouderparticipatiecrèche voldoen?

Ouders die zelf een ouderparticipatiecrèche (opc) in stand houden, moeten zich aan diverse voorschriften houden. Zo mogen zij bijvoorbeeld geen financiële vergoeding ontvangen en dient de crèche niet aan huis gevestigd te zijn. Ouders kunnen aanspraak maken op kinderopvangtoeslag (vanaf 15 maanden na de aanvang van de crèche) indien de opvang voldoet aan de gestelde regels.

Voorschriften voor ouderparticipatiecrèches

Een ouderparticipatiecrèche (opc) volgt dezelfde regels als een reguliere crèche, met uitzondering van: Ouders hebben geen specifieke kinderopvangopleiding nodig en bij de opvang van baby’s is geen vereiste voor begeleiding door twee vaste medewerkers. Overigens gelden de volgende regels:

Stappen voor het oprichten van een nieuwe opc

Indien u van plan bent een nieuwe opc te starten, doorloopt u de volgende stappen:

Kinderopvangtoeslag na periode van 1 jaar en 3 maanden

Ouders van een ouderparticipatiecrèche hebben pas na een aanloopperiode van 1 jaar en 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. In deze periode beoordeelt de toezichthouder of de opc aan de kwaliteitseisen voor kinderopvang voldoet. Na afloop van de aanloopperiode kunnen ouders van een opc kinderopvangtoeslag aanvragen.

Hoe begin ik met een kinderopvang?

Wanneer je overweegt om een kinderopvang te beginnen, zijn er enkele verplichtingen die je dient te vervullen. Je dient bijvoorbeeld in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Tevens dien je je kinderopvang aan te melden bij de Geschillencommissie Kinderopvang alvorens je je kunt inschrijven bij de plaatselijke gemeente.

Aanvragen van een VOG voor kinderopvang

Om een kinderopvang te kunnen opzetten, is het noodzakelijk om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te verkrijgen. Met deze VOG geef je aan dat je verleden geen bezwaar vormt voor het werken met kinderen.

Geschillencommissie Kinderopvang aanmelding

Het is verplicht om je kinderopvangorganisatie aan te melden bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Indien je dit nalaat, kun je je niet inschrijven bij de gemeente.

Inschrijven van de kinderopvang bij de gemeente

Je dient toestemming te vragen aan je lokale gemeente om te mogen starten met de kinderopvang. Dit verzoek moet schriftelijk worden ingediend aan de hand van een van de volgende aanvraagformulieren:

 1. Aanvraagformulier voor de exploitatie van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang;
 2. Aanvraagformulier voor de exploitatie van een gastouderbureau;
 3. Aanvraagformulier voor de exploitatie van gastouderopvang.
 4. Indien je aan alle wettelijke vereisten voldoet, zal je gemeente je kinderopvangorganisatie inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en kun je van start gaan.

Bij wijzigingen in je gegevens dien je deze schriftelijk door te geven aan je gemeente met behulp van een van de volgende wijzigingsformulieren:

 1. Wijzigingsformulier voor kinderdagverblijven of buitenschoolse opvang;
 2. Wijzigingsformulier voor gastouderbureaus;
 3. Wijzigingsformulier voor gastouderopvang.

Opstellen van een klachtenregeling

Het opstellen van een klachtenregeling is verplicht voor elke kinderopvangorganisatie. Hierin dien je duidelijk aan te geven hoe iemand een klacht bij jou kan indienen.