Hoe werkt het rekenexamen als je dyscalculie of dyslexie hebt?

Als je te maken hebt met dyscalculie of ernstige rekenproblemen, is er een aangepast examen beschikbaar: het rekenexamen ernstige rekenproblemen (ER). Voor studenten met dyslexie kan extra tijd worden toegestaan om het examen af te leggen.

Ondersteuning bij rekenen

Als rekenen moeilijk voor je is, aarzel dan niet om hulp te zoeken bij je docent. Blijf consistent de lessen bijwonen en overweeg eventuele bijscholing en zomercursussen. Pak alle kansen aan om het vereiste niveau voor je studie te bereiken.

Aangepast examen voor ernstige rekenproblemen

Voor studenten met dyscalculie of ernstige rekenproblemen bestaat het aangepaste rekenexamen, namelijk het rekenexamen ernstige rekenproblemen (ER). Dit examen is niet per se eenvoudiger, maar het houdt rekening met de uitdagingen die ernstige rekenproblemen met zich meebrengen. Een dyscalculieverklaring is niet vereist om in aanmerking te komen voor dit examen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je school.

Het feit dat je het rekenexamen ER hebt afgelegd, wordt vermeld op je resultatenlijst. Na het rekenexamen ER heb je ook de mogelijkheid om te herkansen met een regulier examen. Het rekenexamen ER is beschikbaar op twee niveaus:

  1. 2ER;
  2. 3ER.

Je school regelt de aanvraag voor het rekenexamen ER. Neem contact op met de examencommissie voor informatie over de voorwaarden.

Rekenexamen en dyslexie

Met een dyslexieverklaring heb je recht op extra tijd tijdens het afleggen van het rekenexamen. Ook kun je gebruikmaken van een gesproken versie van het rekenexamen.

Waarom moet je het rekenexamen maken?

In het verleden lag het rekenniveau van leerlingen vaak te laag. Dit zorgde voor uitdagingen in vervolgopleidingen, op de werkplek en in het dagelijks leven. Om deze reden besteedt de docent op school extra aandacht aan rekenvaardigheden en ben je verplicht om een rekenexamen af te leggen. Deze aanpak geldt ook binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Noodzaak van rekenvaardigheden in vervolgopleidingen, werk en het dagelijks leven

Goede rekenvaardigheden zijn van groot belang in het dagelijks leven, op het werk en bij de voorbereiding op mogelijke vervolgstudies. Je hebt rekenvaardigheden bijvoorbeeld nodig om uit te zoeken wat de kosten zijn van een zorgverzekering of een telefoonabonnement. Ook om te berekenen hoeveel geld er overblijft van je salaris na het betalen van vaste lasten.

Rekenen is vereist om een mbo-diploma te behalen

Rekenen vormt een verplicht onderdeel van elke opleiding in het mbo en is daarmee noodzakelijk om je mbo-diploma te behalen. Alle studenten zijn verplicht om het rekenexamen af te leggen. Hoewel de resultaten van het rekenexamen momenteel nog geen invloed hebben op het behalen van je diploma, worden deze wel vermeld op je resultatenlijst. Vanaf het studiejaar 2022-2023 worden de resultaten echter wel meegenomen bij het behalen van je diploma.

Mogelijkheid tot vrijstelling van rekenexamen in bepaalde gevallen

In bepaalde situaties is het mogelijk om vrijstelling te krijgen van het rekenexamen, bijvoorbeeld als je recentelijk al een examen op het juiste niveau hebt afgerond. Voor specifieke informatie hierover kun je terecht bij je opleiding.

Wat moet je doen met het mbo-rekenexamen als je doorstroomt naar een andere opleiding?

Wanneer je overstapt naar een ander mbo-niveau of een andere opleiding gaat volgen, kan het zijn dat je het rekenexamen opnieuw moet afleggen. Soms is het ook mogelijk om bij de examencommissie een vrijstelling aan te vragen. Raadpleeg je school om te achterhalen of dit ook voor jou van toepassing is.

Overstap naar een ander mbo-niveau

Of je een vrijstelling krijgt voor het nieuwe rekenexamen, hangt af van het niveau waarop je het vorige rekenexamen hebt afgelegd (2F of 3F). De school kan bovendien specifieke voorwaarden stellen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat het vorige rekenexamen niet te lang geleden is afgelegd, of dat je een rekenexamen moet maken dat aansluit bij je specifieke opleiding (beroepsgericht rekenexamen).

Van entreeopleiding naar mbo niveau 2

Indien je op de entreeopleiding het 2F rekenexamen hebt gemaakt, kan de school besluiten om je vrijstelling te verlenen wanneer je een mbo-opleiding op niveau 2 gaat volgen.

Van mbo niveau 2 naar mbo niveau 3

Als je het 2F rekenexamen hebt afgelegd tijdens je mbo-opleiding op niveau 2, kan de school je mogelijk vrijstelling verlenen wanneer je een mbo-opleiding op niveau 3 gaat volgen.

Van mbo niveau 3 naar mbo niveau 4

Indien je het rekenexamen op niveau 3F hebt afgerond, kan de school overwegen om je vrijstelling te verlenen.

Overstap naar een andere opleiding op hetzelfde niveau

Wanneer je een andere opleiding op hetzelfde niveau gaat volgen en je het rekenexamen al hebt afgelegd, kan de school overwegen om je een vrijstelling te geven.

Vraag altijd naar de mogelijkheid van vrijstelling voor het rekenexamen

Denk je dat je in aanmerking komt voor een vrijstelling? Vraag dan bij de examencommissie van je opleiding na wat de mogelijkheden zijn. De examencommissie neemt uiteindelijk een besluit over het verlenen van een vrijstelling.

Welke verschillende rekenexamen niveaus zijn er?

Het rekenexamen kent verschillende niveaus, afhankelijk van het niveau van je mbo-opleiding.

Verschillende niveaus van het rekenexamen

Er zijn meerdere niveaus waarop het rekenexamen kan worden afgelegd:

Aangepaste examens voor studenten met ernstige rekenproblemen (rekenexamenER)

Voor sommige studenten is rekenen een struikelblok, bijvoorbeeld vanwege dyscalculie. Voor deze groep is er een aangepast rekenexamen, het rekenexamen ER. Hierbij geldt het volgende:

Het rekenexamen 2A

Indien je de entreeopleiding volgt of een mbo-opleiding op niveau 2, en rekenen vormt een uitdaging voor je, kun je ook het 2A-examen afleggen. Dit betreft een vereenvoudigd examen.

Is het rekenexamen van invloed op mijn mbo-diploma?

Voor alle mbo-studenten geldt de verplichting om het rekenexamen af te leggen. Momenteel heeft de uitslag van dit examen nog geen gevolgen voor het verkrijgen van je diploma. Desondanks wordt het resultaat wel vermeld op je resultatenoverzicht. Vanaf 1 augustus 2022 zal het resultaat echter wél impact hebben op het al dan niet behalen van je diploma.

Digitale centrale examens of instellingsexamens?

Binnen jouw opleiding kun je kiezen uit twee examenopties voor rekenen:

  1. Het digitale, centrale examen dat wordt afgenomen door het College voor Toetsen en Examens (CvTE).
  2. Een op maat gemaakt instellingsexamen dat door je onderwijsinstelling wordt ontworpen.

Nakijken, inzage en herkansing bij centrale examens

Vaak maken scholen gebruik van het centrale, digitale examen van het CvTE om rekenvaardigheden te toetsen. De uitslag van dit examen wordt direct kenbaar gemaakt.

Voor rekenexamens op niveau 2ER, 2F, 3ER en 3F is volledige inzage mogelijk. Hierdoor heb je toegang tot:

  1. De gestelde vragen.
  2. Jouw gegeven antwoorden.
  3. Het antwoordmodel in het computersysteem.

De school bepaalt wanneer examens en herkansingen worden afgenomen. De school dient je hierover tijdig te informeren.

Nakijken, inzage en herkansing bij instellingsexamens

Opleidingen die ervoor kiezen om rekenen te examineren middels een instellingsexamen, zijn zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van het examenbeleid. In dit beleid zijn onder andere termijnen voor nakijken en regels voor inzage en herkansingen opgenomen. Deze beleidsregels zijn te vinden in de onderwijs- en examenregeling (OER).

Het rekenexamen binnen het mbo gaat binnenkort meetellen

Voor studenten die starten in studiejaar 2021-2022: rekenexamen heeft nog geen invloed

Wanneer je aan je mbo-opleiding begint in het studiejaar 2021-2022, dien je het rekenexamen af te leggen. Niettemin heeft het behaalde resultaat geen invloed op het verkrijgen van je diploma. Het cijfer wordt echter wel genoteerd op je resultatenoverzicht.

Voor studenten die starten vanaf studiejaar 2022-2023: rekenexamen telt mee

Voor studenten die vanaf 1 augustus 2022 beginnen met hun mbo-opleiding, zal het resultaat van het rekenexamen wel meetellen voor het behalen van het diploma.