Wat is de functie van de onderwijsconsulent in het (speciaal) onderwijs?

De onderwijsconsulent staat je bij in het vinden van een geschikte school voor jouw kind. Deze consulenten zijn onafhankelijke experts met expertise en ervaring in het onderwijs aan kinderen met beperkingen, ziekten of stoornissen. Ze bieden tevens hulp wanneer je het oneens bent met een beslissing van de school.

Hulp bij schoolselectie

Indien het samenwerkingsverband je niet kan helpen bij het vinden van een school, kun je een beroep doen op een onderwijsconsulent. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor het advies en de bemiddeling die zij bieden.

Ondersteuning binnen de school

Onderwijsconsulenten kunnen ouders, leerlingen en scholen bijstaan in de volgende situaties:

  1. De leerling is al meer dan 4 weken thuis zonder uitzicht op een onderwijsplaats, bijvoorbeeld door een schorsing.
  2. Er is extra ondersteuning of begeleiding vereist voor een leerling met een speciale ondersteuningsbehoefte.
  3. Hulp is noodzakelijk bij het opstellen van het onderwijsprogramma voor een leerling.

Voorwaarden om hulp van een onderwijsconsulent te vragen

Voordat je de hulp van een onderwijsconsulent inschakelt, dienen de volgende stappen te zijn genomen:

  1. Er moet een gesprek hebben plaatsgevonden met de leerkracht of de schoolleiding.
  2. Er moet contact zijn geweest met het samenwerkingsverband voor passend onderwijs.

Waarom gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden voor docenten in het voortgezet speciaal onderwijs als voor docenten in het basisonderwijs?

De Wet op de expertisecentra (WEC) reguleert het speciaal onderwijs in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Volgens de WEC zijn gelijke arbeidsvoorwaarden van toepassing op beide onderwijsniveaus. Deze voorwaarden zijn in lijn met die van het basisonderwijs.

In samenwerking met betrokken partijen onderzoekt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) momenteel of aanpassingen hierin noodzakelijk zijn.

Hoe kun je als leerkracht zorgen voor gepast onderwijs voor iedere leerling?

Het bieden van individueel afgestemd onderwijs aan elke leerling in de klas is een uitdaging. Het is essentieel om hierover een dialoog aan te gaan, zowel binnen de school tussen docenten, ouders en schoolleiders, als op het niveau van het schoolbestuur en het samenwerkingsverband.

Beter uitgeruste docenten

Daarnaast is het van groot belang dat docenten goed zijn voorbereid om om te gaan met diversiteit tussen leerlingen. Het optimaal benutten van de vaardigheden van docenten die een master SEN hebben afgerond, kan hierbij ondersteunend zijn. Ook lerarenopleidingen hebben in de afgelopen jaren meer aandacht besteed aan dit aspect voor nieuwe docenten. Deze aanpassingen blijken positieve resultaten te hebben.

Verhoogde focus op individueel afgestemd onderwijs in de klas

Sinds de invoering van het concept van gepast onderwijs is het aantal leerlingen dat naar het speciaal onderwijs gaat iets afgenomen. Tegelijkertijd zijn scholen en docenten steeds beter in staat om te herkennen welke leerlingen baat hebben bij extra ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot een grotere nadruk op individueel afgestemd onderwijs in de klas.

Hoe kun je leraar worden in het speciaal onderwijs?

Om les te kunnen geven in het speciaal onderwijs is de juiste onderwijsbevoegdheid noodzakelijk. Daarnaast is het vaak vereist dat je een specifieke opleiding voor het speciaal onderwijs hebt gevolgd.

Voor het speciaal basisonderwijs dien je over een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs te beschikken.

Leraar voortgezet speciaal onderwijs

In het geval van voortgezet speciaal onderwijs, geldt het volgende: Als jouw school zelf eindexamens afneemt, is een onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs vereist. Indien jouw school geen eindexamens zelf afneemt, volstaat een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs.

Wanneer je een eerste- of tweedegraadsbevoegdheid hebt voor het voortgezet onderwijs, ben je bevoegd om in het voortgezet speciaal onderwijs les te geven in het vak waarvoor je bent gekwalificeerd.

Extra opleiding

Daarnaast is het vaak nodig om een aanvullende opleiding in het speciaal onderwijs te volgen. Veel speciaal onderwijsinstellingen eisen dat je een aparte opleiding hebt afgerond. Het merendeel van deze scholen vraagt om een diploma van de master Special Educational Needs. Op de website Studiekeuze123.nl kun je zien welke hogescholen deze masteropleiding aanbieden.

Indien je vragen hebt over het worden van een leraar, meer informatie wenst over een loopbaan in het onderwijs, of persoonlijk advies nodig hebt, kun je contact opnemen met het Onderwijsloket.