Hoe word ik leraar in het speciaal onderwijs?

Het worden van een leraar in het speciaal onderwijs vereist over het algemeen een specifieke opleiding en certificering, omdat je te maken zult hebben met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Hier zijn de stappen die je meestal moet volgen om leraar te worden in het speciaal onderwijs:

Verdien een bachelordiploma

Begin met het behalen van een bachelordiploma in het onderwijs, bij voorkeur met een specialisatie in speciaal onderwijs. Deze graad bereidt je voor op de basisbeginselen van onderwijs en de specifieke behoeften van leerlingen met speciale behoeften.

Volg een lerarenopleiding

Na het behalen van je bachelordiploma, moet je meestal een lerarenopleiding volgen. Dit kan een post-bachelor lerarenopleiding zijn, een masteropleiding in het speciaal onderwijs, of een speciale certificeringscursus, afhankelijk van de eisen in jouw land of regio.

Praktijkervaring opdoen

Tijdens je lerarenopleiding zul je praktijkervaring opdoen door stages of praktijklessen te volgen in speciaal onderwijsomgevingen. Dit biedt je de kans om direct met leerlingen met speciale behoeften te werken en ervaring op te doen in de specifieke behoeften en uitdagingen van deze leerlingen.

Certificering behalen

Nadat je je lerarenopleiding hebt voltooid, moet je mogelijk een certificering of licentie behalen om als leraar in het speciaal onderwijs te kunnen werken. De vereisten voor certificering variëren van land tot land, dus raadpleeg de onderwijsautoriteiten in jouw regio voor specifieke informatie over certificering.

Solliciteren naar vacatures

Na het behalen van je certificering kun je solliciteren naar vacatures voor leraar in het speciaal onderwijs. Vacatures kunnen beschikbaar zijn in speciale scholen, inclusieve scholen of andere onderwijsomgevingen waar leerlingen met specifieke behoeften worden bediend.

Blijf jezelf ontwikkelen

Speciaal onderwijs vereist voortdurende professionele ontwikkeling. Blijf op de hoogte van nieuwe onderwijsstrategieën en benaderingen voor het werken met leerlingen met speciale behoeften, en blijf leren om je vaardigheden als leraar te verbeteren.

Het is belangrijk op te merken dat de exacte stappen en vereisten om leraar in het speciaal onderwijs te worden kunnen variëren, afhankelijk van waar je woont en welk onderwijsstelsel je volgt. Het is daarom raadzaam om contact op te nemen met de onderwijsautoriteiten in jouw regio voor gedetailleerde informatie en begeleiding over hoe je specifieke vereisten voor speciaal onderwijsleraren kunt voldoen.

Hoe kun je leraar worden in het speciaal onderwijs?

Om les te kunnen geven in het speciaal onderwijs is de juiste onderwijsbevoegdheid noodzakelijk. Daarnaast is het vaak vereist dat je een specifieke opleiding voor het speciaal onderwijs hebt gevolgd.

Voor het speciaal basisonderwijs dien je over een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs te beschikken.

Leraar voortgezet speciaal onderwijs

In het geval van voortgezet speciaal onderwijs, geldt het volgende: Als jouw school zelf eindexamens afneemt, is een onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs vereist. Indien jouw school geen eindexamens zelf afneemt, volstaat een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs.

Wanneer je een eerste- of tweedegraadsbevoegdheid hebt voor het voortgezet onderwijs, ben je bevoegd om in het voortgezet speciaal onderwijs les te geven in het vak waarvoor je bent gekwalificeerd.

Extra opleiding

Daarnaast is het vaak nodig om een aanvullende opleiding in het speciaal onderwijs te volgen. Veel speciaal onderwijsinstellingen eisen dat je een aparte opleiding hebt afgerond. Het merendeel van deze scholen vraagt om een diploma van de master Special Educational Needs. Op de website Studiekeuze123.nl kun je zien welke hogescholen deze masteropleiding aanbieden.

Indien je vragen hebt over het worden van een leraar, meer informatie wenst over een loopbaan in het onderwijs, of persoonlijk advies nodig hebt, kun je contact opnemen met het Onderwijsloket.

Waarom gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden voor docenten in het voortgezet speciaal onderwijs als voor docenten in het basisonderwijs?

De Wet op de expertisecentra (WEC) reguleert het speciaal onderwijs in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Volgens de WEC zijn gelijke arbeidsvoorwaarden van toepassing op beide onderwijsniveaus. Deze voorwaarden zijn in lijn met die van het basisonderwijs.

In samenwerking met betrokken partijen onderzoekt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) momenteel of aanpassingen hierin noodzakelijk zijn.

Wat is de functie van de onderwijsconsulent in het (speciaal) onderwijs?

De onderwijsconsulent staat je bij in het vinden van een geschikte school voor jouw kind. Deze consulenten zijn onafhankelijke experts met expertise en ervaring in het onderwijs aan kinderen met beperkingen, ziekten of stoornissen. Ze bieden tevens hulp wanneer je het oneens bent met een beslissing van de school.

Hulp bij schoolselectie

Indien het samenwerkingsverband je niet kan helpen bij het vinden van een school, kun je een beroep doen op een onderwijsconsulent. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor het advies en de bemiddeling die zij bieden.

Ondersteuning binnen de school

Onderwijsconsulenten kunnen ouders, leerlingen en scholen bijstaan in de volgende situaties:

  1. De leerling is al meer dan 4 weken thuis zonder uitzicht op een onderwijsplaats, bijvoorbeeld door een schorsing.
  2. Er is extra ondersteuning of begeleiding vereist voor een leerling met een speciale ondersteuningsbehoefte.
  3. Hulp is noodzakelijk bij het opstellen van het onderwijsprogramma voor een leerling.

Voorwaarden om hulp van een onderwijsconsulent te vragen

Voordat je de hulp van een onderwijsconsulent inschakelt, dienen de volgende stappen te zijn genomen:

  1. Er moet een gesprek hebben plaatsgevonden met de leerkracht of de schoolleiding.
  2. Er moet contact zijn geweest met het samenwerkingsverband voor passend onderwijs.