Wat zijn het aantal lesuren en studiepunten in het hoger onderwijs?

Het aantal lesuren (ook wel contacturen genoemd) varieert afhankelijk van je specifieke opleiding en het studiejaar. Contacturen omvatten de uren waarop je aanwezig bent op de hogeschool of universiteit en interactie hebt met docenten, zoals tijdens colleges. Het exacte aantal contacturen dat vereist is, wordt vastgesteld door je hogeschool of universiteit.

Studielast volgens de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Naast contacturen omvat een opleiding ook zelfstudie, waarbij je zelfstandig aan je studie werkt. De combinatie van contacturen en zelfstudie vormt de totale studielast. Voor één studiejaar komt dit neer op 60 studiepunten, wat gelijkstaat aan ongeveer 1.680 uren studie. In de Onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding kun je precies nalezen welke afspraken gelden.

Studielast per opleiding

De studielast varieert per opleiding en wordt uitgedrukt in studiepunten. Hier zijn de studielasten per opleiding in het hoger onderwijs:

OpleidingDuurStudielast
Associate degree hbo2 jaar120 studiepunten
Bachelor hbo4 jaar240 studiepunten
Bachelor wo3 jaar180 studiepunten
Master hbo/wominimaal 1 jaar minimaal 60 studiepunten

Wanneer je een deeltijdopleiding volgt, behaal je doorgaans minder studiepunten per jaar en duurt de opleiding langer. Hierdoor besteed je minder dan 1.680 uren per jaar aan de studie. Er zijn echter ook deeltijdopleidingen waarbij je juist meer dan 60 studiepunten per jaar moet behalen.

Hoe kun je naast je werk leren?

Er zijn diverse mogelijkheden om te blijven leren terwijl je aan het werk bent. Je kunt zelf beslissen of je een volledige opleiding wilt volgen of een certificaat wilt behalen. Het kan ook voorkomen dat je werkgever je verzoekt om een opleiding of cursus naast je werk te volgen.

Mogelijkheden voor bijscholing naast je werk

Er zijn verschillende manieren om naast je baan opleidingen te volgen. De belangrijkste opties voor werken en leren, bijscholing, of een leerwerktraject zijn:

De waarde van een diploma of certificaat hangt niet alleen af van het opleidingsniveau, maar ook van de duur en zwaarte van de opleiding.

Ondersteuning bij het vinden van een opleiding naast je werk

Werk je in een branche met een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds)? Dan kan een adviseur je helpen een geschikte opleiding te vinden en het scholingstraject op te starten. Als je organisatie geen O&O-fonds heeft, kun je voor advies terecht bij een leerwerkloket. Hier krijg je informatie over onderwerpen zoals:

Bijdrage aan scholingskosten

Wanneer je een opleiding wilt volgen, is het raadzaam dit met je werkgever te bespreken. Misschien kun je verlof krijgen voor studie of een bijdrage in de kosten ontvangen. Als er voor jou een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is, kunnen hierin ook afspraken staan over financiële ondersteuning. Bovendien zijn er verschillende regelingen om bijscholing te stimuleren. Houd er wel rekening mee dat verschillende regelingen diverse voorwaarden kunnen hebben.

Mbo-bedrijfsscholen

Sommige bedrijven en organisaties werken samen met onderwijsinstellingen om op maat gemaakte opleidingen voor hun medewerkers te ontwikkelen. Hierbij word je binnen je eigen werkomgeving opgeleid met behulp van eigen materialen en machines. Je kunt het overzicht van bedrijfsscholen voor mbo-opleidingen raadplegen.

Meer informatie op het Leeroverzicht

Op Leeroverzicht kun je informatie en advies vinden over opleidingsmogelijkheden en hoe je deze kunt financieren. Daarnaast biedt de website informatie over leerwerkloketten en andere organisaties die je kunnen bijstaan bij loopbaan- en scholingsadvies. Ook vind je er een overzicht van financiële regelingen voor opleidingen, omscholing en bijscholing.

Wat kost een associate degree-opleiding en wat zijn de financieringsmogelijkheden?

Voor een associate degree-opleiding zijn er kosten in de vorm van wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld. Het specifieke collegegeld dat je moet betalen, hangt af van jouw situatie. Daarnaast is het mogelijk om financiële ondersteuning te krijgen via het Rijk.

Kosten

Kosten voor een associate degree-opleiding zonder eerdere bachelor- of master titel

Wanneer je nog geen bachelor- of masteropleiding hebt afgerond, geldt het wettelijk collegegeld voor de associate degree-opleiding.

Indien je na het behalen van een associate degree-opleiding een bacheloropleiding gaat volgen, betaal je het wettelijk collegegeld voor die opleiding. Voor een eventuele masteropleiding na de bachelor geldt ook het wettelijk collegegeld.

Kosten voor een associate degree-opleiding na eerdere studie in het hoger onderwijs

Als je een associate degree-opleiding gaat doen na het voltooien van een andere associate degree, bachelor- of masteropleiding, betaal je instellingscollegegeld. Het is echter belangrijk om op te merken dat als dit de eerste keer is dat je een opleiding in onderwijs of gezondheidszorg volgt, het wettelijk collegegeld van toepassing is, mits je aan de overige voorwaarden voldoet.

Financieringsmogelijkheden

Studiefinanciering tot de leeftijd van 30 jaar

Als je jonger bent dan 30 jaar en de associate degree-opleiding jouw eerste hoger onderwijsopleiding is, kun je studiefinanciering aanvragen. Hiermee kom je in aanmerking voor verschillende financiële ondersteuningen, waaronder een reisvoorziening, aanvullende beurs en voordelige lening mogelijkheden.

Levenlanglerenkrediet tot de leeftijd van 55 jaar

Indien je nog geen 55 jaar bent, kun je mogelijk gebruikmaken van het levenslange krediet. Hierbij kun je per jaar maximaal vijf keer het bedrag van het wettelijk collegegeld lenen.

Wat kan je doen na het afronden van een associate degree-opleiding?

Na het succesvol afronden van een associate degree-opleiding zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt ervoor kiezen om verder te studeren, maar je kunt ook direct aan de slag gaan op de arbeidsmarkt.

Hbo-bacheloropleiding na associate degree

Een optie na het behalen van een associate degree-opleiding is om door te stromen naar een hbo-bacheloropleiding. Vaak is er een verkort traject beschikbaar waardoor je deze opleiding sneller kunt voltooien.

Aan de slag na je associate degree-opleiding

Associate degree-opleidingen zijn gericht op praktische vaardigheden. Dit betekent dat je met een associate degree-diploma ook direct kunt gaan werken. Je hebt de mogelijkheid om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan op een niveau dat zich bevindt tussen afgestudeerden met een mbo-4-diploma en afgestudeerden met een hbo-bachelordiploma.

Wat houden de graden bachelor, master en associate degree in het hoger onderwijs in?

Een associate degree (Ad), dat een duur van 2 jaar heeft, kun je volgen aan een hogeschool. Voor een bacheloropleiding kun je terecht bij zowel een hogeschool als een universiteit. Een masteropleiding wordt doorgaans aan een universiteit gevolgd, maar er zijn ook masteropleidingen die door hogescholen worden aangeboden.

Associate degree (Ad) in het hbo

Een associate degree-opleiding betreft een 2-jarige opleiding in het hbo, vaak ontwikkeld in samenwerking met mbo-instellingen en het werkveld. Het niveau van een associate degree ligt tussen dat van een mbo-4 en een hbo-bachelor. Om toegelaten te worden tot deze hbo-opleiding, is een mbo-4 diploma, een havo-diploma of een vwo-diploma vereist.

Na afronding van de Ad-opleiding kun je doorstromen naar een gerelateerde hbo-bacheloropleiding. Na enkele jaren studeren kun je dan het diploma van de hbo-bachelor behalen.

Bacheloropleiding aan een hogeschool of universiteit

Een voltijdse bacheloropleiding duurt 4 jaar aan een hogeschool en 3 jaar aan een universiteit. Voor toelating tot een bacheloropleiding aan een hogeschool is minimaal een mbo- of havodiploma nodig. Voor een bacheloropleiding aan een universiteit is een vwo-diploma vereist. Een hbo-propedeuse geeft geen automatisch toegangsrecht tot een universitaire bacheloropleiding; aanvullende eisen kunnen door de universiteit worden gesteld.

Masteropleiding aan een universiteit of hogeschool

De duur van een masteropleiding varieert van 1 tot 2 jaar. Meestal heb je voor toelating tot een masteropleiding een bachelordiploma nodig. De specifieke toelatingseisen worden vastgesteld door de universiteit of hogeschool.

Postinitiële master

Zowel binnen het hbo als aan universiteiten is het mogelijk om een postinitiële master te volgen. Dit type master richt zich op mensen die reeds een hoger onderwijsdiploma hebben en vaak al werkervaring op dit niveau. De toelatingseisen voor deze masteropleidingen worden bepaald door de aanbieder. De toelatingsprocedure omvat vaak een selectie van geschikte kandidaten.

Aanbod van opleidingen

Het volledige aanbod van opleidingen is te vinden op Studiekeuze123.nl. Daar kun je ook opleidingen met elkaar vergelijken.

Opleidingen aan niet-universitaire en niet-hogeschoolinstellingen

Indien je van plan bent om een studie te volgen aan een instelling die niet aangeduid wordt als universiteit of hogeschool, is het cruciaal om goed te verifiëren wat de status van de opleiding is en of deze een erkende graad verleent.

Welke titel mag je gebruiken na het behalen van een graad?

Nadat je je studie aan de universiteit hebt afgerond, kun je de titels Bachelor of Master gebruiken. Na het voltooien van een hbo-opleiding is het ook mogelijk om de titel Associate Degree te voeren. Indien je een doctoraat hebt behaald, mag je de titel doctor gebruiken.

Titels na afronding van een hbo-opleiding

Na het succesvol voltooien van een hbo-opleiding kun je de volgende graden verkrijgen:

 1. Na het afronden van een associate degree-opleiding: associate degree (Ad);
 2. Na het voltooien van een bacheloropleiding: Bachelor (B);
 3. Na het behalen van een masteropleiding: Master (M);
 4. Na het afronden van een postinitiële masteropleiding (een opleiding die je volgt na een master): Master;
 5. Na het afronden van een bacheloropleiding op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving of techniek: ingenieur (ing.);
 6. Na het afronden van alle andere bacheloropleidingen in het hbo: baccalaureus (bc.).

Indien je een graad hebt behaald volgens het oude systeem, mag je deze graad blijven gebruiken.

Hogescholen hebben de mogelijkheid om aan de titels Bachelor of Master specifieke termen toe te voegen die zijn opgenomen in de regeling voor titulatuur in het hoger onderwijs. Hierbij kun je denken aan toevoegingen zoals Master of Business Administration (MBA) of Bachelor of Social Work (BSW).

Titels na afronding van een universitaire opleiding

Na het succesvol afronden van een universitaire studie kun je de volgende graden verkrijgen:

 1. Na het voltooien van een bacheloropleiding: Bachelor (B);
 2. Na het afronden van een masteropleiding of een postinitiële opleiding: Master (M);
 3. Na het voltooien van een masteropleiding op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving of techniek: ingenieur (ir.);
 4. Na het voltooien van een masteropleiding op het gebied van recht: meester (mr.);
 5. Na het afronden van alle andere masteropleidingen: doctorandus (drs.).

Afhankelijk van het vakgebied kan aan de graad de toevoeging ‘of Arts’ of ‘of Science’ worden gedaan. Bijvoorbeeld: Bachelor of Science (BSc) of Master of Arts (MA).

Titels na het behalen van een doctoraat

Na het behalen van een doctoraat kun je de volgende titels voeren:

 1. Doctor (dr.);
 2. Doctor honoris causa (dr.h.c.).
 3. Doctor of Philosophy (PhD);

Hoogleraar

Hoogleraren mogen de titel professor gebruiken. Dit is ook van toepassing op voormalige hoogleraren die vrijwillig om gezondheidsredenen zijn gestopt, evenals hoogleraren die na het bereiken van de leeftijdsgrens eervol ontslag hebben gekregen. Het gebruik van de titel Professor is echter geen academische graad.

Eredoctoraat

De titels doctor honoris causa of dr.h.c. (eredoctoraat) zijn eretitels. Deze worden toegekend aan individuen die buitengewone prestaties hebben geleverd op wetenschappelijk of andere gebieden, zoals de politiek.

Plaatsing van de titel voor of achter je naam

Je kunt je titel aan je naam toevoegen door de afkorting te gebruiken. De volgende titels plaats je vóór je naam: dr.; bc.; ing.; drs.; mr.; ir.. Alle andere titels plaats je achter je naam.

Titels voor specifieke (geregistreerde) beroepen

Personen met specifieke geregistreerde beroepen mogen eveneens een titel voeren. Dit geldt bijvoorbeeld voor accountant-administratieconsulenten (titel: AA) en registeraccountants (titel: RA). Deze titels mogen alleen worden gevoerd als je in het accountantsregister bent ingeschreven. Dezelfde regel geldt voor de aanduidingen ‘accountancy’ en ‘accounting’.

Indien je wilt weten of iemand met een bepaald beroep een titel heeft behaald, kun je contact opnemen met de betreffende beroepsvereniging.

Onrechtmatig gebruik van een titel

Het is niet toegestaan om een titel te voeren die je niet hebt behaald. Voor het onrechtmatig voeren van een titel kan een geldboete worden opgelegd, met een maximum van € 4.350.

Welke richtlijnen dien je te volgen met betrekking tot de studiekeuzecheck?

Indien je je vóór 1 mei aanmeldt voor een universitaire of hogeschoolopleiding, heb je recht op de studiekeuzecheck. Via de studiekeuzecheck kun je nagaan of de opleiding goed bij jou past. Het is ook mogelijk dat een universiteit of hogeschool jou verplicht om de studiekeuzecheck uit te voeren.

Het komt vaak voor dat de studiekeuzecheck verplicht is. Als dit door de hogeschool of universiteit wordt bepaald, dienen studenten deel te nemen aan de studiekeuzecheck. Na het aanmelden voor een opleiding kun je de studiekeuzecheck ondergaan, waarvoor een DigiD benodigd is. Evenzo moeten onderwijsinstellingen de studiekeuzecheck aanbieden wanneer studenten erom vragen. De vorm van de studiekeuzecheck verschilt per universiteit of hogeschool en kan onder andere bestaan uit:

Extra studiekeuzecheck

In het geval dat je je aanmeldt voor een studie vóór 1 mei, maar na die datum besluit je aan te melden voor een andere studie, kan de nieuwe opleiding je verplichten om een studiekeuzecheck te doorlopen.

Het is raadzaam om snel aan te melden voor de nieuwe opleiding, zodat er voldoende tijd is voor de studiekeuzecheck voordat de opleiding aanvangt op 1 september. Het kan namelijk voorkomen dat opleidingen je inschrijving weigeren als je niet hebt deelgenomen aan een studiekeuzecheck. Voor specifieke informatie hierover kun je contact opnemen met de opleiding van jouw voorkeur.