Wanneer heb jij recht op halvering van het collegegeld aan een hogeschool of universiteit?

Als je voor de allereerste keer begint aan een opleiding aan een hogeschool of universiteit, betaal je in het eerste studiejaar de helft van het wettelijk collegegeld. Als je van plan bent een lerarenopleiding te volgen, geldt deze halvering ook voor het tweede studiejaar. Maar let op, je komt alleen in aanmerking voor deze verlaging als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

De introductie van de collegegeld halvering vond plaats in het studiejaar 2018-2019. Echter, vanaf het studiejaar 2024-2025 (vanaf 1 september 2024) wordt deze halvering stopgezet.

Voorwaarden en duur van de collegegeld halvering

Je hebt recht op de halvering van het collegegeld onder de volgende voorwaarden:

 1. Start je voor het eerst met een bacheloropleiding of associate degree? Dan betaal je in het eerste studiejaar de helft van het wettelijk collegegeld. Voor masteropleidingen geldt deze verlaging niet. Wel geldt er een uitzondering voor lerarenopleidingen.
 2. Ben je klaar met een mbo-opleiding en ga je beginnen aan een hbo-opleiding? Ook dan heb je recht op halvering van het wettelijke collegegeld.
 3. Let op, deze collegegeld halvering is alleen van toepassing op studies aan erkende hogescholen of universiteiten die door de overheid gefinancierd worden. Bij particuliere onderwijsinstellingen geldt deze regeling niet.
 4. Als je instellingscollegegeld betaalt, kom je niet in aanmerking voor de halvering.
 5. Je mag niet eerder ingeschreven zijn geweest voor een opleiding in het hoger onderwijs. Als je wel ingeschreven bent geweest maar geen colleges hebt gevolgd, ontvang je geen korting. Hier geldt een uitzondering voor lerarenopleidingen.
 6. Zodra je begint met een bacheloropleiding of associate degree aan een hogeschool of universiteit, heb je gedurende 12 opeenvolgende maanden recht op de halvering. Dit blijft gelden, ook als je in die periode stopt met je studie of van opleiding verandert. Het is niet mogelijk om deze halvering uit te stellen of te pauzeren.

Halvering collegegeld bij lerarenopleidingen

Ga je een lerarenopleiding volgen? Dan heb je in totaal recht op 2 jaar halvering van het collegegeld. Er zijn verschillende situaties van toepassing:

 1. Begin je voor het eerst met een bacheloropleiding of associate degree aan een hogeschool of universiteit, en leidt deze opleiding tot een volledige onderwijsbevoegdheid? Dan betaal je gedurende de eerste 2 studiejaren de helft van het wettelijk collegegeld.
 2. Ben je na 1 september 2018 gestart met een andere opleiding en wil je later overstappen naar een lerarenopleiding? Ook dan heb je recht op het tweede jaar van de collegegeld halvering.
 3. Deze regeling geldt eveneens voor leraren-masteropleidingen. Als je na 1 september 2018 eerst een niet-lerarenopleiding hebt gevolgd en vervolgens een leraren-masteropleiding gaat doen, krijg je ook het tweede jaar van de collegegeld halvering.
 4. Wanneer je naast een andere opleiding ook een lerarenopleiding volgt, betaal je slechts één keer het wettelijk collegegeld voor beide opleidingen. Hierdoor kom je niet in aanmerking voor de halvering in het tweede jaar. Deze maatregel is ingevoerd om misbruik van het verlaagde tarief te voorkomen. Er is één uitzondering: bij de Academische Pabo heb je wel recht op 2 jaar halvering van het collegegeld.

Lerarenopleidingen met recht op halvering collegegeld

Op de website van DUO kun je een overzicht vinden van alle lerarenopleidingen waarvoor de collegegeld halvering van toepassing is. Je kunt ook bij jouw onderwijsinstelling navragen of je in aanmerking komt voor collegegeld korting bij jouw opleiding.

Geen korting bij opleidingen met beperkte bevoegdheid

Er zijn opleidingen of onderdelen van opleidingen die bij afronding leiden tot een (beperkte) onderwijsbevoegdheid. Bij deze opleidingen krijg je geen korting op het collegegeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor educatieve minors, maar ook voor masteropleidingen waarbij je via een speciaal traject een (beperkte) bevoegdheid verwerft, terwijl de nadruk ligt op een andere opleiding.

Maximale korting op collegegeld bij kleinschalige opleidingen

Sta je op het punt om een kleinschalige opleiding te volgen? Houd er dan rekening mee dat hiervoor een hoger wettelijk collegegeldtarief geldt (maximaal 5 keer het reguliere voltijd collegegeldtarief). Echter, ook studenten die aan een kleinschalige opleiding beginnen hebben recht op korting op het collegegeld tijdens het eerste studiejaar. Deze korting bedraagt maximaal € 1.105, wat gelijkstaat aan de helft van het reguliere collegegeldtarief. Dit maximale kortingsbedrag geldt onder andere voor University Colleges en sommige hbo-opleidingen.

Stopzetten van de verlaagde collegegeld regeling vanaf het studiejaar 2024-2025

Het kabinet heeft besloten om vanaf het studiejaar 2024-2025 te stoppen met het verlagen van het collegegeld. Dit gaat in per 1 september 2024. Dit geldt voor:

 1. Studenten die vanaf 1 september 2024 zijn ingeschreven voor een opleiding.
 2. Studenten die vóór 1 september 2024 zijn ingeschreven, bijvoorbeeld voor een instroommoment in februari.

Als je op 1 september 2023 al ingeschreven stond voor een lerarenopleiding, heb je echter nog wel recht op het verlaagde collegegeldtarief in het tweede jaar van het studiejaar 2024-2025.

Vanaf het studiejaar 2025-2026 (vanaf 1 september 2025) heeft niemand meer recht op het verlaagde collegegeldtarief.

Wat is de hoogte van het collegegeld aan de hogeschool of universiteit?

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en is gelijk voor alle onderwijsinstellingen. Het instellingscollegegeld is altijd gelijk aan of hoger dan het wettelijk collegegeld. De hoogte van het instellingscollegegeld kan variëren per onderwijsinstelling en per specifieke opleiding.

Hoogte van het wettelijk collegegeld aan de universiteit of hogeschool

Het bedrag van het wettelijk collegegeld varieert per studiejaar en opleidingsvorm:

StudiejaarVoltijdDeeltijd of duaal
2023-2024€ 2.314Tussen € 1.377 en € 2.314
2024-2025€ 2.530€ 1.506 en € 2.530

Opleidingen die gekenmerkt worden door kleinschalig en intensief onderwijs mogen hoger collegegeld in rekening brengen. Dit hogere collegegeld bedraagt maximaal 5 keer het wettelijk collegegeld.

Eén jaar recht op halvering van het wettelijk collegegeld

Studenten die voor het eerst starten met een studie in het hoger onderwijs hebben gedurende het eerste jaar recht op halvering van het collegegeld. Voor studenten die zijn gestart in het studiejaar 2022-2023 en aan de voorwaarden voldoen, bedraagt het collegegeld € 1.105 in plaats van € 2.209. Voor studenten die beginnen in het studiejaar 2023-2024 en voldoen aan de voorwaarden, bedraagt het collegegeld € 1.157 in plaats van € 2.314.

Vanaf het studiejaar 2024-2025 (vanaf 1 september 2024) wordt de halvering van het collegegeld stopgezet.

Instellingscollegegeld

Het instellingscollegegeld is nooit lager dan het wettelijk collegegeld. De exacte hoogte van het instellingscollegegeld wordt bepaald door de hogeschool of universiteit zelf.

Raadpleeg voor meer informatie: “Wanneer betaal ik wettelijk collegegeld en wanneer instellingscollegegeld?”

Wanneer moet ik wettelijk collegegeld betalen en wanneer instellingscollegegeld?

Wanneer je studeert aan een universiteit of hogeschool, ben je verplicht collegegeld te betalen. Er bestaan twee soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Welk type collegegeld van toepassing is, hangt af van jouw situatie.

Wettelijk collegegeld betalen

Wanneer je voldoet aan de voorwaarden, betaal je het wettelijk collegegeld. Dit geldt bijvoorbeeld als je staat ingeschreven bij een door de overheid bekostigde hogeschool of universiteit. Het merendeel van de studenten betaalt het wettelijk collegegeld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en is voor alle onderwijsinstellingen gelijk.

Wettelijk collegegeld voor tweede studie

Voor een tweede studie betaal je het wettelijk collegegeld als:

 1. Je een associate degree, bachelor- of masteropleiding hebt afgerond, en nu voor het eerst een opleiding volgt in het domein van onderwijs of gezondheidszorg. Je kunt controleren of een opleiding onder deze categorieën valt in het centraal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO) bij DUO.
 2. Je je tweede opleiding bent gestart tijdens je eerste opleiding. Deze tweede opleiding moet zonder onderbreking worden gevolgd, zelfs nadat je de graad voor je eerste opleiding hebt behaald.

Instellingscollegegeld betalen

Wanneer je voldoet aan de vereisten, betaal je instellingscollegegeld. Dit geldt als je bijvoorbeeld al een opleiding hebt afgerond aan een door de overheid bekostigde instelling en nu aan een tweede opleiding begint. Sommige universiteiten en hogescholen bepalen zelf de hoogte van het collegegeld, met name particuliere instellingen. In dat geval betaal je instellingscollegegeld.

De hoogte van het instellingscollegegeld kan variëren per opleiding en studentengroep. Het instellingscollegegeld is altijd hoger dan het wettelijk collegegeld, behalve bij joint degrees.

Wil je meer weten over het instellingscollegegeld, dan kun je contact opnemen met de onderwijsinstelling.

Collegegeldkrediet

Je hebt de mogelijkheid om naast je studiefinanciering extra geld te lenen voor het betalen van je collegegeld, dit wordt het collegegeldkrediet genoemd. Hoe hoger het collegegeld, hoe meer je kunt lenen. Het geleende bedrag dien je na je studie terug te betalen, en er geldt rente op het collegegeldkrediet.

Wanneer kom ik in aanmerking voor vermindering, terugbetaling of vrijstelling van collegegeld?

Er zijn verschillende situaties waarin je minder collegegeld hoeft te betalen, of zelfs collegegeld kunt terugkrijgen:

Als je later in het studiejaar met je studie begint, betaal je collegegeld naar rato van het aantal maanden waarin je ingeschreven staat.

Wanneer je besluit om tijdens het studiejaar met je opleiding te stoppen, kun je collegegeld terugvragen.

Bij aanvang van je eerste bacheloropleiding (of associate degree) betaal je de helft van het collegegeld in het eerste jaar.

Voor lerarenopleidingen geldt een extra jaar van halvering van het collegegeld, zowel in het eerste als het tweede jaar.

Terugbetaling na behalen diploma (met getuigschrift)

Na het behalen van je diploma kun je 1/12e deel van het collegegeld terugkrijgen voor elke maand waarin je eerder bent gestopt voor het einde van het collegejaar.

Tijdelijk of voortijdig stoppen met studie

Indien je je uitschrijft tijdens het studiejaar, kun je collegegeld terugvragen. Per maand dat je eerder bent gestopt, krijg je 1/12e deel van het collegegeld terug. In juli en augustus wordt geen terugbetaling gedaan.

Vrijstelling van collegegeld

Wanneer je meerdere studies tegelijkertijd volgt, kun je vrijstelling aanvragen voor het collegegeld van de studie met het hoogste tarief. De details kun je vinden in het studentenstatuut van je onderwijsinstelling.

Overlijden van de student

Bij het overlijden van een student wordt voor elke maand na het overlijden 1/12e van het betaalde collegegeld terugbetaald. Informatie hierover is verkrijgbaar bij je universiteit of hogeschool.

Hoe dien je een verzoek in voor vermindering, terugbetaling of vrijstelling van collegegeld?

Als je in aanmerking komt voor vermindering, terugbetaling, of vrijstelling van collegegeld, kun je een verzoek indienen bij het bestuur van je universiteit of hogeschool. Voor meer informatie over de specifieke regelingen kun je contact opnemen met je onderwijsinstelling.