Hoe kan je deelnemen aan het experiment leeruitkomsten?

Voor het experiment leeruitkomsten hoef je je niet apart in te schrijven. Je kunt je gewoon op de gebruikelijke manier aanmelden bij een van de deelnemende opleidingen.

Sluiten van een onderwijsovereenkomst

Indien je ervoor kiest om deel te nemen aan een opleiding die meedoet aan het experiment leeruitkomsten, zal je een onderwijsovereenkomst aangaan met de hogeschool. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over diverse aspecten, zoals jouw leeractiviteiten, behaalde resultaten, begeleiding en beoordeling. Tijdens de opleiding zal rekening worden gehouden met jouw bestaande kennis en ervaring. De exacte details van deze afspraken worden beschreven in de onderwijs- en examenregeling (OER) van de hogeschool.

Deelnemende opleidingen

Het experiment leeruitkomsten wordt uitgevoerd door 21 hogescholen. Gezamenlijk bieden zij ongeveer 500 deeltijdopleidingen en duale opleidingen aan als onderdeel van dit experiment. Deze opleidingen zijn vertegenwoordigd in diverse sectoren.