Hoe krijgen leerlingen met dyscalculie ondersteuning op school?

Op school zijn diverse mogelijkheden beschikbaar om leerlingen met dyscalculie te ondersteunen, afhankelijk van het type onderwijs dat je volgt. Bijvoorbeeld, leerlingen mogen een rekenmachine gebruiken.

Dyscalculie herkennen

Dyscalculie is een stoornis die problemen veroorzaakt bij rekenen en cijfers. Leerlingen met dyscalculie ervaren moeilijkheden bij wiskunde en rekenen, wat bijvoorbeeld klokkijken of omgaan met geld kan bemoeilijken. Het is van belang dat scholen dyscalculie tijdig herkennen om een correct beeld van de mogelijkheden van de leerling te krijgen.

Scholen hanteren richtlijnen om dyscalculie tijdig te identificeren. Je kunt de richtlijnen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs raadplegen.

Basisonderwijs en dyscalculie

Het zorgplan van elke basisschool bevat informatie over de begeleiding die leerlingen met dyscalculie krijgen.

Voortgezet onderwijs en dyscalculie

Voor leerlingen met dyscalculie in het voortgezet onderwijs zijn verschillende maatregelen beschikbaar. Het dyscalculieprotocol helpt scholen bij de ondersteuning van deze leerlingen. Tijdens centrale examens kunnen leerlingen met dyscalculie een tijdverlenging van maximaal 30 minuten krijgen. Bovendien mogen ze bij alle centrale examens een rekenmachine gebruiken. Andere hulpmiddelen, zoals een formulekaart of rekentabellen, zijn niet toegestaan volgens de schoolregels.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross