Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. In Nederland zijn er diverse vormen van speciaal onderwijs, elk gericht op het ondersteunen van kinderen met verschillende soorten uitdagingen. In dit artikel bespreken we welke kinderen naar speciaal onderwijs moeten, de verschillende soorten speciaal onderwijs, en de voordelen van deze onderwijsvoorziening.

Wat is speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is een onderwijsvorm die is afgestemd op de behoeften van kinderen met een handicap, chronische ziekte of ernstige leer- en gedragsproblemen. Deze scholen bieden gespecialiseerde begeleiding, aangepaste leermiddelen en een onderwijsprogramma dat is ontworpen om aan de individuele behoeften van elk kind te voldoen.

Kinderen die naar speciaal onderwijs moeten

Kinderen die naar speciaal onderwijs gaan, hebben vaak complexe en intensieve ondersteuning nodig die het reguliere onderwijs niet kan bieden. Hier zijn enkele groepen kinderen die vaak in aanmerking komen voor speciaal onderwijs:

Kinderen met leerstoornissen

 • Dyslexie: Ernstige lees- en schrijfproblemen die niet voldoende kunnen worden aangepakt binnen het reguliere onderwijs.
 • Dyscalculie: Ernstige rekenproblemen die gespecialiseerde ondersteuning vereisen.

Kinderen met gedrags- en emotionele problemen

 • ADHD: Kinderen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder hebben vaak baat bij de structuur en gerichte ondersteuning die speciaal onderwijs kan bieden.
 • Autisme: Kinderen met een autismespectrumstoornis kunnen profiteren van een omgeving die rekening houdt met hun specifieke communicatie- en sociale interactiebehoeften.

Kinderen met lichamelijke beperkingen

 • Motorische beperkingen: Kinderen met fysieke handicaps die aangepaste faciliteiten en hulpmiddelen nodig hebben om te kunnen leren.
 • Chronische ziektes: Kinderen die door een chronische ziekte veelvuldig afwezig zijn en aangepaste lesprogramma’s nodig hebben.

Kinderen met zintuiglijke beperkingen

 • Slechthorendheid of doofheid: Kinderen die gespecialiseerde communicatieondersteuning nodig hebben, zoals gebarentaal.
 • Slechtziendheid of blindheid: Kinderen die aangepaste leermiddelen en omgevingen nodig hebben om optimaal te kunnen leren.

Kinderen met verstandelijke beperkingen

 • Licht verstandelijke beperking (LVB): Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om basisvaardigheden aan te leren en te ontwikkelen.
 • Ernstige verstandelijke beperking (EVB): Kinderen die intensieve en gespecialiseerde begeleiding nodig hebben voor zowel hun cognitieve als sociale ontwikkeling.

Soorten speciaal onderwijs

In Nederland zijn er verschillende typen speciaal onderwijs, elk gericht op een specifieke doelgroep:

 • Cluster 1: Onderwijs voor kinderen met visuele beperkingen.
 • Cluster 2: Onderwijs voor kinderen met auditieve en/of communicatieve beperkingen.
 • Cluster 3: Onderwijs voor kinderen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, inclusief kinderen met chronische ziektes.
 • Cluster 4: Onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblemen of psychische stoornissen.

Voordelen van speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs biedt tal van voordelen voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften:

 • Aangepaste leermethoden: Onderwijs op maat met gebruik van specifieke leermaterialen en technieken.
 • Kleinschaligheid: Kleiner aantal leerlingen per klas, wat zorgt voor meer individuele aandacht.
 • Gespecialiseerde docenten: Leerkrachten met specifieke expertise in het omgaan met en lesgeven aan kinderen met bijzondere behoeften.
 • Ondersteunende diensten: Toegang tot therapeuten, zoals logopedisten, fysiotherapeuten en psychologen, die nauw samenwerken met de school.
 • Veilige en begripvolle omgeving: Een omgeving waarin kinderen zich begrepen en ondersteund voelen, wat essentieel is voor hun ontwikkeling.

Samenvatting van kinderen die naar speciaal onderwijs moeten

Hier is een overzicht van de verschillende groepen kinderen die in aanmerking komen voor speciaal onderwijs:

 • Kinderen met leerstoornissen:
  • Dyslexie
  • Dyscalculie
 • Kinderen met gedrags- en emotionele problemen:
  • ADHD
  • Autisme
 • Kinderen met lichamelijke beperkingen:
  • Motorische beperkingen
  • Chronische ziektes
 • Kinderen met zintuiglijke beperkingen:
  • Slechthorendheid of doofheid
  • Slechtziendheid of blindheid
 • Kinderen met verstandelijke beperkingen:
  • Licht verstandelijke beperking (LVB)
  • Ernstige verstandelijke beperking (EVB)

Voor deze kinderen is het speciaal onderwijs geschikt

Speciaal onderwijs speelt een cruciale rol in het ondersteunen van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. Of het nu gaat om leerstoornissen, gedragsproblemen, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen, of verstandelijke handicaps, speciaal onderwijs biedt een op maat gemaakte en inclusieve leeromgeving. Door gespecialiseerde begeleiding, aangepaste leermiddelen en een veilige omgeving, kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en hun volledige potentieel bereiken. Ouders en verzorgers die overwegen of hun kind gebaat is bij speciaal onderwijs, doen er goed aan om de specifieke behoeften van hun kind in overleg met onderwijzers en specialisten te evalueren.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross