Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt op de basisschool. Hoewel deze termen soms door elkaar worden gebruikt, zijn er nuances en specifieke verschillen die belangrijk zijn om te begrijpen. In dit artikel leggen we uit wat middelbaar onderwijs en voortgezet onderwijs precies inhouden, de verschillen ertussen en wat deze betekenen voor leerlingen en ouders.

Wat is middelbaar onderwijs?

Middelbaar onderwijs is een verzamelterm die vaak gebruikt wordt om het onderwijs aan te duiden dat leerlingen volgen na de basisschool. In Nederland valt middelbaar onderwijs onder de noemer ‘voortgezet onderwijs’, maar historisch gezien omvatte het ook andere vormen van onderwijs zoals middelbare vakscholen.

Onderdelen van middelbaar onderwijs

 • VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs): Dit is bedoeld voor leerlingen die praktisch georiënteerd zijn en bereidt hen voor op het MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs). Het VMBO duurt vier jaar en kent vier leerwegen: basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg.
 • HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs): Dit is bedoeld voor leerlingen die theoretisch en praktisch ingesteld zijn. Het HAVO duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).
 • VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs): Dit is bedoeld voor leerlingen die theoretisch georiënteerd zijn en bereidt hen voor op de universiteit. Het VWO duurt zes jaar en bestaat uit het Atheneum en het Gymnasium.

Wat is voortgezet onderwijs?

Voortgezet onderwijs is de officiële term voor het onderwijs dat leerlingen volgen na de basisschool. In feite omvat het voortgezet onderwijs alle vormen van middelbaar onderwijs in Nederland. Het doel van het voortgezet onderwijs is om leerlingen voor te bereiden op vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.

Doelen van voortgezet onderwijs

 • Voorbereiding op vervolgonderwijs: Of het nu gaat om het MBO, HBO of universiteit, het voortgezet onderwijs bereidt leerlingen voor op hun verdere studie.
 • Ontwikkeling van vaardigheden: Naast kennisopbouw richt het voortgezet onderwijs zich op de ontwikkeling van sociale, praktische en academische vaardigheden.
 • Keuzebegeleiding: Leerlingen worden begeleid bij het maken van keuzes voor hun vervolgopleiding en carrière.

Verschillen tussen middelbaar en voortgezet onderwijs

Hoewel de termen vaak door elkaar gebruikt worden, zijn er enkele belangrijke verschillen en nuances te begrijpen.

Gebruik van de termen

 • Middelbaar onderwijs: Deze term wordt informeler gebruikt en kan verwijzen naar een bredere categorie van onderwijs na de basisschool, inclusief historische en meer praktijkgerichte scholen.
 • Voortgezet onderwijs: Dit is de formele en officiële term die gebruikt wordt in wet- en regelgeving en omvat alle vormen van onderwijs na de basisschool (VMBO, HAVO, VWO).

Geschiedenis en ontwikkeling

 • Historische context: Middelbaar onderwijs is een oudere term die vroeger ook vakscholen omvatte die nu onder het MBO vallen.
 • Modern gebruik: Tegenwoordig wordt voortgezet onderwijs gebruikt als de overkoepelende term voor het huidige systeem van VMBO, HAVO en VWO.

Onderwijstrajecten en doelen

 • VMBO, HAVO en VWO: Deze vallen onder de noemer voortgezet onderwijs en zijn gericht op verschillende soorten vervolgonderwijs en carrières.
 • Nadruk op begeleiding: Voortgezet onderwijs legt veel nadruk op loopbaanoriëntatie en begeleiding van leerlingen bij hun verdere educatieve en beroepskeuzes.

Samenvatting van de verschillen

Hier is een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen middelbaar en voortgezet onderwijs:

 • Termgebruik:
  • Middelbaar onderwijs: Informele term, historisch breder.
  • Voortgezet onderwijs: Formele term, omvat alle vormen na de basisschool.
 • Onderwijstrajecten:
  • Middelbaar onderwijs: Historisch ook vakscholen.
  • Voortgezet onderwijs: VMBO, HAVO, VWO.
 • Doelen:
  • Middelbaar onderwijs: Breder doel, inclusief beroepsvoorbereiding.
  • Voortgezet onderwijs: Voorbereiding op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt.
 • Geschiedenis:
  • Middelbaar onderwijs: Oudere term, nu minder gangbaar.
  • Voortgezet onderwijs: Modern, officieel gebruik.

Conclusie: middelbaar en voortgezet onderwijs

Het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs ligt vooral in het gebruik en de context van de termen. Middelbaar onderwijs is een informele en historische term die breder kan worden geïnterpreteerd, terwijl voortgezet onderwijs de formele term is die wordt gebruikt voor het huidige onderwijssysteem na de basisschool, bestaande uit VMBO, HAVO en VWO. Voor leerlingen en ouders is het belangrijk om deze nuances te begrijpen, zodat zij beter geïnformeerde keuzes kunnen maken over het onderwijs en de toekomst van de leerlingen.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross