Hoe krijgt jouw hoogbegaafde kind onderwijs?

Het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen is opgenomen in het basisaanbod van scholen. Echter, scholen hebben de vrijheid om speciale programma’s te ontwikkelen, zoals een plusklas of extra lesmateriaal, om aan de behoeften van hoogbegaafde leerlingen te voldoen.

Ondersteuning op school voor hoogbegaafde kinderen

Wanneer blijkt dat jouw kind hoogbegaafd of getalenteerd is, kan de school bijvoorbeeld:

extra lesmateriaal aanbieden;

de reguliere lesstof versneld behandelen;

een aparte klas opzetten binnen de school, zoals plusklassen.

Basisonderwijs en hoogbegaafdheid

Gewone basisscholen kunnen zowel minder begaafde als meer begaafde leerlingen extra ondersteuning bieden. In het schoolondersteuningsprofiel of schoolplan beschrijven scholen welke vormen van ondersteuning en begeleiding zij aanbieden.

Voortgezet onderwijs en hoogbegaafdheid 

In het voortgezet onderwijs zijn scholen zelf verantwoordelijk voor op maat gemaakt onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Scholen ontvangen hiervoor financiële middelen. In het schoolplan wordt beschreven welke initiatieven de school neemt voor hoogbegaafde leerlingen.

Daarnaast bestaat er een nationaal netwerk van scholen met een speciaal begaafdheidsprofiel. Deze scholen besteden extra aandacht aan hoogbegaafde leerlingen.

Extra financiering voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

De overheid stelt financiële middelen beschikbaar voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Samenwerkende scholen in de regio zorgen ervoor dat er passend onderwijsaanbod beschikbaar is. Dit kan onder andere inhouden:

 • bijscholing voor leerkrachten;
 • verbetering van de leskwaliteit;
 • zorgen voor adequate voorzieningen op scholen;
 • ontwikkeling van beleid voor hoogbegaafde leerlingen.

De scholen hebben zelf de vrijheid om te bepalen welke voorzieningen zij aanbieden.

Herkenning van hoogbegaafdheid door middel van testen

Hoogbegaafde kinderen kunnen diverse kenmerken vertonen, zoals:

 • opvallende intellectuele en sociale vaardigheden;
 • uitstekende fijne motoriek;
 • brede interesses;
 • creatieve denkwijze;
 • uitstekend geheugen;
 • doorzettingsvermogen;
 • goede omgang met oudere kinderen;
 • hoog IQ (boven 130).

Niet alle hoogbegaafde kinderen hebben alle bovengenoemde eigenschappen. Sommige hoogbegaafde leerlingen kunnen bijvoorbeeld sociaal sterk zijn, terwijl anderen juist meer op zichzelf gericht zijn. Je kunt jouw kind laten testen om vast te stellen of het hoogbegaafd is. Verschillende testen voor hoogbegaafdheid zijn beschikbaar.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross