Hoe kun je als ouder een klacht indienen over de school?

Als ouder kun je op verschillende manieren een klacht indienen over de school van je kind in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of speciaal onderwijs. De eerste stap is om de klacht te bespreken met de leerkracht of docent van je kind, of met de schoolleiding. Als dat niet tot een oplossing leidt, zijn er verdere stappen die je kunt nemen.

Klachtenregeling school

Elke school is verplicht om een klachtenregeling te hebben die beschrijft hoe klachten worden behandeld. Vaak proberen scholen klachten zelf op te lossen. Informatie over de klachtenregeling vind je in de schoolgids of op de website van de school.

Je begint altijd door de klacht te bespreken met de direct betrokkenen. Als dat niet tot een bevredigende uitkomst leidt, kun je overwegen om contact op te nemen met het schoolbestuur of de klachtencommissie van de school.

Klachtencommissie school

Voor ouders, leerlingen en personeelsleden bestaat de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de school. Deze commissie behandelt klachten vertrouwelijk en moet binnen 4 weken reageren. Het schoolbestuur kan maatregelen nemen op basis van het advies van de klachtencommissie, maar dit advies is niet bindend. Informatie over de klachtencommissie staat vermeld in de schoolgids.

Regionale en landelijke klachtencommissies onderwijs

Als de school geen eigen klachtencommissie heeft, moet deze aangesloten zijn bij een regionale of landelijke klachtencommissie. Deze commissies zijn er om klachten te behandelen waarvoor geen interne oplossing is gevonden. Voor geschillen in het passend onderwijs is er een geschillencommissie.

Inspectie van het onderwijs informeren

Het is mogelijk om een kopie van je klacht te melden bij de Inspectie van het Onderwijs. Hoewel de inspectie de klacht zelf niet behandelt, kan deze informatie bijdragen aan het toezicht op de school en helpen bij het signaleren van mogelijke problemen.

Vertrouwensinspecteur Inspectie van het Onderwijs

Bij ernstige zaken zoals seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek geweld en pesterijen kun je terecht bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur geeft advies en begeleiding bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte. Jouw toestemming is nodig voordat er actie wordt ondernomen. Officiële klachten dien je in bij de klachtencommissie van de school.

Het LAKS, speciaal voor scholieren

Voor scholieren is er het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), een organisatie die zich inzet voor scholierenbelangen. Het LAKS organiseert activiteiten en vertegenwoordigt scholieren. Voor meer informatie kun je terecht op LAKS.nl of bellen naar 030 7900 910 (maandag tot en met donderdag tussen 10:00 uur en 17:00 uur).

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross