Hoe wordt de ontwikkeling van jouw kind vastgelegd op de basisschool?

De basisschool documenteert de vooruitgang van jouw kind met behulp van het leerlingvolgsysteem (LVS), het schoolrapport en het onderwijskundig rapport (OKR).

Leerlingvolgsysteem (LVS)

Basisscholen maken verplicht gebruik van een leerlingvolgsysteem (LVS), ook bekend als leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Hiermee houdt de school de voortgang en resultaten bij, niet alleen van jouw kind, maar ook van de hele groep en de school zelf. Dit is vooral van toepassing op Nederlandse taal en rekenen-wiskunde.

Er zijn diverse leerlingvolgsystemen beschikbaar. In een LVS worden bijvoorbeeld de resultaten van toetsen vastgelegd, variërend van schoolse toetsen (met opdrachten) tot andere meetinstrumenten (observatie-instrumenten). Al deze testen worden LVS-toetsen genoemd. Scholen hebben de vrijheid om te bepalen welk leerlingvolgsysteem ze hanteren en welke LVS-toetsen ze gebruiken, voor welke groepen en welke informatie wordt opgeslagen.

Op dit moment zijn LVS-toetsen van de volgende aanbieders goedgekeurd:

  1. Boom leerlingvolgsysteem;
  2. IEP LVS-toetsen;
  3. Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs;
  4. Cito Kleuter in beeld – Taal en Rekenen;
  5. Dia-LVS van Diataal.

Observatie van kleuters

Vanaf 2023 maken scholen geen gebruik meer van schoolse testen met opgavenboekjes, pen en papier om de ontwikkeling van kleuters te volgen. Scholen dienen hun kleuters te observeren om hun ontwikkeling en leerproces te beoordelen. Hiervoor kunnen verschillende observatie-instrumenten worden ingezet. Dit is vastgelegd in de wet doorstroomtoetsen primair onderwijs, die in februari 2022 door het parlement is aangenomen.

Scholen die geen gebruikmaken van schoolse toetsen bij kleuters hoeven niets te wijzigen. De school kiest op basis van hun ervaring met het kind welk observatie-instrument wordt gebruikt. Net als bij andere leerlingvolgsystemen kunnen ook observatie-instrumenten voor kleuters worden geaccepteerd. Scholen beslissen zelf of ze geaccepteerde observatie-instrumenten voor hun kleuters toepassen.

Schoolrapport

Op de meeste basisscholen ontvangen kinderen jaarlijks 3 rapporten. Scholen hebben de vrijheid om dit naar eigen inzicht vorm te geven. Ze geven cijfers per vak of beschrijven in woorden hoe het met jouw kind op school gaat.

Onderwijskundig rapport (OKR)

Als jouw kind naar een andere basisschool of het voortgezet onderwijs gaat, stelt de basisschool een onderwijskundig rapport (OKR) op. In het OKR beschrijft de school onder andere:

  1. resultaten;
  2. ontwikkeling;
  3. gedrag;
  4. verzuim.

Daarnaast bevat het OKR advies of jouw kind extra ondersteuning nodig heeft.

De basisschool moet jou informeren over de inhoud van het OKR. Je hebt ook het recht om de gegevens in het OKR in te zien en de school kan jouw opmerkingen toevoegen.

Schooladvies en eindtoets in OKR

Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs staat in het OKR ook het schooladvies en het resultaat van de verplichte eindtoets vermeld. Het schooladvies is gebaseerd op het leerlingvolgsysteem, waarbij ook resultaten van andere toetsen en observaties in de klas worden meegenomen. Het schooladvies voor toelating tot het voortgezet onderwijs is gebaseerd op de algemene ontwikkeling van jouw kind gedurende de afgelopen jaren.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross