Hoe wordt de vooruitgang van jouw kind vastgelegd op de basisschool?

De ontwikkeling van jouw kind wordt vastgelegd via het leerlingvolgsysteem (LVS), het schoolrapport en het onderwijskundig rapport (OKR).

Leerlingvolgsysteem (LVS)

Scholen in het basisonderwijs werken verplicht met een leerlingvolgsysteem (LVS), ook wel bekend als leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Hiermee houdt de school de voortgang en resultaten bij, niet alleen van jouw kind, maar ook van de hele klas en de school zelf. Dit wordt in ieder geval gedaan voor de vakken Nederlandse taal en rekenen-wiskunde.

Er zijn diverse leerlingvolgsystemen beschikbaar. In het LVS worden bijvoorbeeld de resultaten van toetsen vastgelegd. Dit kunnen zowel schooltoetsen zijn (met opdrachten) als andere hulpmiddelen (observatie-instrumenten). Al deze tests vallen onder de noemer LVS-toetsen. Scholen hebben de vrijheid om zelf te kiezen welk leerlingvolgsysteem ze hanteren en welke LVS-toetsen ze gebruiken, voor welke klassen en welke informatie ze opslaan.

Op dit moment zijn de LVS-toetsen van de volgende aanbieders goedgekeurd:

  • Boom Leerlingvolgsysteem
  • IEP LVS-toetsen
  • Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs
  • Cito Kleuter in beeld – Taal en Rekenen
  • Dia-LVS van Diataal
  • Observatie van kleuters

Vanaf 2023 maken scholen geen gebruik meer van schoolse testen met opgavenboekjes, pen en papier om de ontwikkeling van kleuters te volgen. In plaats daarvan moeten scholen de ontwikkeling van kleuters volgen aan de hand van observaties. Dit is vastgelegd in de wet doorstroomtoetsen primair onderwijs, die in februari 2022 is aangenomen door het parlement.

Scholen die al geen gebruik maakten van schoolse toetsen bij kleuters hoeven niets te veranderen. De school bepaalt op basis van hun ervaring met het kind welk observatie-instrument ze gebruiken. Net zoals bij andere leerlingvolgsystemen kunnen ook observatie-instrumenten voor kleuters worden geaccepteerd. Scholen hebben de vrijheid om te beslissen of ze geaccepteerde observatie-instrumenten voor kleuters willen gebruiken.

Schoolrapport

Op de meeste basisscholen ontvangen kinderen jaarlijks drie rapporten. De wijze waarop dit wordt ingevuld, varieert per school. Scholen geven cijfers per vak of beschrijven in woorden hoe het met jouw kind gaat op school.

Onderwijskundig rapport (OKR)

Als jouw kind naar een andere basisschool of naar het voortgezet onderwijs gaat, wordt er een onderwijskundig rapport (OKR) opgesteld door de basisschool. In het OKR worden onder andere de volgende zaken beschreven:

  • Resultaten
  • Ontwikkeling
  • Gedrag
  • Verzuim

Het OKR bevat tevens een advies over eventuele extra hulp die jouw kind nodig heeft.

De basisschool moet jou op de hoogte stellen van de inhoud van het OKR. Je hebt het recht om de gegevens in het OKR in te zien en je mag vragen om eventuele opmerkingen toe te voegen.

Schooladvies en eindtoets in het OKR

Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs staat in het OKR ook het schooladvies en het resultaat van de verplichte eindtoets vermeld. Het schooladvies wordt gebaseerd op het leerlingvolgsysteem. Hierbij worden ook resultaten van andere toetsen en observaties in de klas meegenomen. Het schooladvies voor de middelbare school is gebaseerd op de algehele ontwikkeling van jouw kind gedurende de afgelopen jaren.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross