Hoe wordt er omgegaan met leerlingen met dyslexie op school?

Scholen beslissen zelf welke strategieën en ondersteuningsmiddelen ze gebruiken om leerlingen met dyslexie te begeleiden. Dit kan bijvoorbeeld luisterboeken of extra tijd voor leesopdrachten omvatten. Leerlingen met dyslexie hebben moeite met het omzetten van letters en woorden (op papier of digitaal) naar gesproken klanken.

Basisonderwijs en dyslexie

In het basisonderwijs krijgen kinderen met leesproblemen gerichte ondersteuning. Sommige scholen hanteren een dyslexieprotocol waarin staat hoe ze met dyslexie omgaan. Het zorgplan van de basisschool beschrijft welke methoden en hulpmiddelen de school inzet voor leerlingen met dyslexie.

Voortgezet onderwijs en dyslexie

Middelbare scholen kunnen op diverse manieren tegemoetkomen aan de behoeften van dyslectische leerlingen door bijvoorbeeld: 

  • Vaker mondelinge toetsen krijgen.
  • Extra tijd krijgen bij examens.
  • Gebruikmaken van hulpmiddelen zoals een daisyspeler of een computer met spellingcontrole.
  • Extra begeleiding krijgen bij lezen, spelling of taal, vaak in samenwerking met een onderwijsbegeleidingsdienst of remedial teacher.

Dyslexieverklaring

Om in aanmerking te komen voor ondersteuningsmiddelen op school hebben leerlingen in het voortgezet onderwijs een dyslexieverklaring nodig. Deze verklaring beschrijft de specifieke uitdagingen die dyslexie veroorzaakt en welke hulpmiddelen kunnen helpen. Alleen een erkende psycholoog of orthopedagoog, gespecialiseerd in leerstoornissen, kan een geldige dyslexieverklaring afgeven.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross