Hoe ziet de groep van jouw kind op de basisschool eruit?

De samenstelling van de klas op de basisschool wordt bepaald door de school. Er bestaat geen strikte bovengrens voor de groepsgrootte. Gewoonlijk telt een groep gemiddeld 23 of 24 leerlingen. Meestal worden kinderen van vergelijkbare leeftijden bij elkaar in één groep geplaatst. Het is echter ook mogelijk dat er combinatieklassen zijn waarin kinderen van verschillende leeftijden samen zitten.

Gemiddeld aantal leerlingen in het basisonderwijs

Er zijn geen officiële voorschriften vanuit de overheid over het maximale aantal leerlingen in een groep. De school van jouw kind bepaalt dit zelf. In 2019 bedroeg de gemiddelde groepsgrootte 22,6 leerlingen en in 2020 was dit 22,9 leerlingen.

Stamgroepen

Sommige basisscholen kiezen voor grotere stamgroepen. In een stamgroep worden kinderen met verschillende leeftijden of niveaus bij elkaar geplaatst. Voor bepaalde vakken krijgen leerlingen dan apart les in kleinere groepen. Deze lessen worden vaak gegeven door een andere leraar of een onderwijsassistent.

Gecombineerde klas

Een gecombineerde klas bestaat uit verschillende groepen. Bijvoorbeeld, een combinatie van groep 3 en 4 leerlingen. Scholen kunnen ervoor kiezen om een combinatieklas te vormen als dit past bij hun onderwijsvisie, als de school klein is, of als er een tekort aan leraren is.

Aantal leerlingen in een klaslokaal

Er zijn wettelijke voorschriften die aangeven hoeveel ruimte elke leerling minimaal nodig heeft. Deze minimale ruimte wordt uitgedrukt in bruto vloeroppervlakte in vierkante meters (m2). De bruto vloeroppervlakte omvat alle ruimtes in het schoolgebouw, inclusief gangen, trappen en toiletten. In het basisonderwijs is de minimale vloeroppervlakte per leerling vastgesteld op 3,5 m2.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross