Hoeveel leerlingen mogen er eigenlijk in een klaslokaal zitten?

Voor zowel basisscholen als scholen in het voortgezet onderwijs zijn er normen vastgesteld voor de minimale ruimte per leerling. Het exacte ruimtevolume per leerling verschilt op basis van de schoolsoort en het leerjaar.

Minimale ruimte voor een leerling

De minimale hoeveelheid ruimte die aan elke leerling moet worden toegewezen, wordt uitgedrukt in bruto vloeroppervlakte per leerling, gemeten in vierkante meters (m2). Dit omvat het totale vloeroppervlak van het hele schoolgebouw, inclusief ruimtes zoals gangen, trappen en wc’s.

Ruimte per leerling in het basisonderwijs

Voor basisscholen geldt een minimum van 3,5 vierkante meter bruto vloeroppervlakte per leerling.

Ruimte per leerling in het voortgezet onderwijs (vo)

In het voortgezet onderwijs is de vloeroppervlaktenorm afhankelijk van:

  1. het type onderwijs;
  2. het leerjaar.

De precieze normen zijn te vinden in het Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting po/vo.

Ruimte per leerling in het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs volgen, hebben recht op meer vloeroppervlakte dan andere vo-leerlingen:

  1. Voor klas 1 en 2 geldt een extra 0,7 vierkante meter per leerling.
  2. Voor klas 3 en 4 geldt een extra 1,2 vierkante meter per leerling.

Ruimte per leerling in het speciaal onderwijs

In het speciaal onderwijs hangt de minimale vloeroppervlaktenorm af van:

  1. het type school;
  2. de beperkingen van de kinderen.

Deze normen zijn ook te vinden in het Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting po/vo.

Ruimte per leerling in het beroepsonderwijs en hoger onderwijs

Voor het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs zijn er geen wettelijke normen voor ruimtevolume. De instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting.

Ruimte voor speelplaatsen

De grootte van een schoolplein wordt bepaald door de gemeente waarin de school zich bevindt. De specifieke normen voor buitenspeelruimten zijn vastgelegd in de ‘verordening onderwijshuisvesting’ van die gemeente.

Als je vragen hebt over de normen voor ruimte en huisvesting, kun je contact opnemen met de gemeente of rechtstreeks met de school.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross