Krijgen kinderen met een beperking een andere eindtoets?

Voor kinderen met een beperking is er een aangepaste variant van de eindtoets beschikbaar. Het is een verplichting dat alle leerlingen in groep 8 van de basisschool de eindtoets afleggen. Er bestaat echter de mogelijkheid voor de school om een uitzondering te maken voor bepaalde leerlingen.

Aangepaste varianten van de eindtoets

Voor alle toegestane eindtoetsen moeten er aangepaste versies beschikbaar zijn om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met een beperking. Hierbij kan gedacht worden aan een versie met vergrote letters voor leerlingen met een visuele beperking, of aanpassingen voor leerlingen met dyslexie. Welke specifieke aangepaste varianten beschikbaar zijn, kan variëren per eindtoets.

Besluit over aangepaste variant door de school

De school (of de directeur) heeft de bevoegdheid om te bepalen of jouw kind in aanmerking komt voor een aangepaste variant van de eindtoets.

Speciale ondersteuning tijdens de eindtoets kan per school verschillen

De school moet vooraf vaststellen welke speciale ondersteuning jouw kind nodig heeft tijdens de eindtoets. De wijze waarop de eindtoets wordt afgenomen bij jouw kind kan variëren per school. Zelfs de opzet van de toets kan per school anders zijn.

Geen eindtoets voor leerlingen met ernstige leerproblemen of meervoudige handicaps

Voor leerlingen die te kampen hebben met ernstige leerproblemen of meervoudige handicaps, heeft het schoolbestuur de mogelijkheid om een uitzondering te maken. Deze leerlingen zijn niet verplicht om de eindtoets af te leggen.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross