Krijgt jouw peuter of kleuter voorschoolse of vroegschoolse educatie (VVE)?

Als jouw peuter of kleuter moeite heeft met taal, kan het zijn dat jouw kind in aanmerking komt voor voorschoolse educatie op de kinderopvang. De gemeente beslist of jouw kind hiervoor in aanmerking komt en meestal verloopt dit via het consultatiebureau.

Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters tussen de 2,5 en 4 jaar oud, bij wie ouders thuis niet voldoende in staat zijn om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Op deze manier krijgen deze kinderen een goede basis voor de basisschool. Tijdens voorschoolse educatie brengt jouw kind ongeveer 16 uur per week door op de kinderopvang. Daar wordt een speciaal programma gevolgd om de ontwikkeling van jouw kind te bevorderen.

Nadruk op de Nederlandse taal en samenwerken

In de voorschoolse educatie leert jouw kind spelenderwijs de Nederlandse taal beter te beheersen. Ook wordt er aandacht besteed aan samenwerken en gericht werken aan opdrachten. Hierdoor kan jouw kind eventuele achterstanden inhalen en met een goede start aan de basisschool beginnen.

Gemeentelijke bepaling van voorschoolse educatie

Het consultatiebureau informeert jou of jouw kind in aanmerking komt voor voorschoolse educatie (een ‘VVE-indicatie’). Gemeenten bepalen welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Zij kijken bijvoorbeeld naar de taal die thuis wordt gesproken of naar de taalontwikkeling van het kind. Op de website van jouw gemeente kun je nagaan welke specifieke voorwaarden er gelden.

Overdracht van gegevens naar de basisschool

Wanneer jouw kind naar de basisschool gaat, kan het zijn dat de kinderopvang gegevens over de ontwikkeling van jouw kind doorstuurt naar de basisschool. Dit gebeurt alleen als jij als ouder hiervoor toestemming hebt gegeven.

Vroegschoolse educatie: voor kinderen in groep 1 en 2

Kinderen mogen vanaf 4 jaar naar de basisschool, ook als ze voorschoolse educatie hebben gevolgd. Op de basisschool is er eveneens extra aandacht voor kinderen die dat nodig hebben. Veel basisscholen besteden bijvoorbeeld extra aandacht aan taal en lezen. Soms krijgen kinderen les in kleinere groepen zodat er meer persoonlijke aandacht is. Scholen ontvangen hiervoor extra financiële middelen, en ze bepalen zelf hoe ze deze inzetten.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross