Mag een basisschool mijn kind schorsen of verwijderen?

Ja, een basisschool heeft het recht om je kind te schorsen of te verwijderen, vooral als je kind zich agressief gedraagt. Meer informatie over de situaties waarin een basisschool een kind mag schorsen of verwijderen, vind je in de schoolgids. Bovendien wordt uitgelegd hoe je als ouder bezwaar kunt maken.

Schorsing op de basisschool

Een geschorst kind mag tijdelijk geen lessen volgen en wordt de toegang tot de school ontzegd. Dit is ook van toepassing op leerlingen die ingeschreven zijn op scholen voor speciaal basisonderwijs. De school mag je kind maximaal 1 week (5 schooldagen) schorsen.

Bezwaar tegen schorsing

Ben je het niet eens met de schorsing van je kind? Dan kun je op twee manieren bezwaar maken:

  • Openbare school

Dien een bezwaar in bij het schoolbestuur. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kun je de zaak voorleggen aan de bestuursrechter.

  • Bijzondere school

Dien een bezwaar in bij het schoolbestuur. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kun je de zaak voorleggen aan de civiele rechter. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen over de schorsing. In de schoolgids kun je informatie vinden over de klachtenprocedure.

Verwijdering van de basisschool

Een school kan om verschillende redenen besluiten om een leerling te verwijderen, bijvoorbeeld als:

  • de school niet in staat is om de benodigde speciale zorg te bieden;
  • de leerling voortdurend agressief gedrag vertoont;
  • er sprake is van ernstige ruzies (zelfs als de ouders daarbij betrokken zijn).

Voordat een leerling wordt verwijderd, moet het schoolbestuur zowel naar het verhaal van de ouders als naar dat van de leerkracht luisteren. Pas daarna kan de school een besluit nemen over verwijdering.

Bezwaar tegen verwijdering

Ben je het niet eens met de verwijdering van je kind? Dan kun je bezwaar maken bij de school. De school moet binnen 4 weken schriftelijk reageren op je bezwaar. Als de school vasthoudt aan het besluit om je kind te verwijderen, zijn er twee manieren om verder bezwaar te maken:

  • Openbare school

Je kunt een beroep doen op de bestuursrechter.

  • Bijzondere school

Je kunt een beroep doen op de civiele rechter.

Zorg voor een nieuwe school

Het schoolbestuur mag je kind pas verwijderen nadat het een andere school heeft gevonden. Voordat de beslissing tot verwijdering wordt genomen, moet de school ervoor zorgen dat een andere school bereid is om de leerling toe te laten.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross