Mag een basisschool mijn kind weigeren?

Ja, soms mag een basisschool ervoor kiezen om je kind te weigeren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de school al vol zit. In het geval van weigering, heb je het recht om bezwaar te maken.

Wanneer kan een basisschool je kind weigeren?

Een basisschool kan besluiten om je kind niet toe te laten als bijvoorbeeld:

  1. De school geen ruimte meer heeft.

Als er geen plek is op een openbare school, zal de gemeente ervoor zorgen dat je kind naar een andere openbare school kan gaan.

  1. Je kind nog niet zindelijk is.

In samenspraak met de huisarts en de school kun je naar een oplossing zoeken.

  1. Er afspraken in jouw gemeente zijn over de verdeling van leerlingen over scholen.

In sommige gemeenten hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt over hoe leerlingen over verschillende scholen worden verdeeld. Soms is het vereist dat je kind naar een school in de eigen wijk gaat. In andere gevallen wordt er geloot of wordt ervoor gezorgd dat broers en zussen naar dezelfde school kunnen gaan.

  1. Je niet achter de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag van de school staat.

Dit is vooral van toepassing op bijzondere scholen. Als er geen openbare school binnen redelijke afstand is, moet een bijzondere school je kind toch toelaten.

Wanneer kan een basisschool je kind niet weigeren?

Een basisschool mag je kind niet weigeren vanwege:

  • De noodzaak van extra ondersteuning of hulp voor je kind.

Dit geldt bijvoorbeeld als je kind gedragsproblemen heeft of een taalachterstand. Als de school vol zit, moet de school of de overkoepelende organisatie waar de school onder valt, toch een passende plek bieden aan je kind.

  • Jouw weigering om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.Het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Een school kan een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten.

Bezwaar maken als de school je kind weigert

Ben je het niet eens met de beslissing van de school om je kind te weigeren? Dan kun je bezwaar maken door middel van een brief of e-mail. Zorg ervoor dat je dit doet binnen 6 weken nadat de school schriftelijk heeft laten weten dat er geen plek is voor je kind. De school moet binnen 4 weken op je bezwaar reageren. Als je het niet eens blijft, heb je de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Als je advies wilt, kun je contact opnemen met het Juridisch Loket.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross