Moet jouw kind deelnemen aan onderwijsactiviteiten zoals schoolzwemmen en schoolreisjes?

Het is de bedoeling dat jouw kind deelneemt aan activiteiten zoals schoolzwemmen, excursies en schoolreisjes als deze in het lesprogramma zijn opgenomen. In de schoolgids kun je terugvinden om welke specifieke activiteiten het gaat.

Verplichte activiteiten

Naast de reguliere vakken zoals taal, rekenen, Engels en bewegingsonderwijs, kunnen er ook extra activiteiten plaatsvinden op de basisschool. Basisscholen beslissen zelf welke aanvullende onderwijsactiviteiten ze aanbieden als onderdeel van het lesprogramma. Het is wettelijk verplicht voor jouw kind om deel te nemen aan alle activiteiten die bij het lesprogramma horen.

Enkele voorbeelden van zulke extra onderwijsactiviteiten zijn onder andere:

  • Schooltuin
  • Sportdag
  • Schoolkamp
  • Schoolfeest
  • Bibliotheekbezoek

Wil je liever niet dat jouw kind deelneemt aan een specifieke extra onderwijsactiviteit? In dat geval kun je het schoolbestuur vragen om vrijstelling. Als jouw kind vrijstelling krijgt, wordt er van hem of haar verwacht om deel te nemen aan een vervangende activiteit.

Schoolzwemmen

Niet alle basisscholen bieden schoolzwemmen aan. De beslissing hierover wordt gezamenlijk genomen door de gemeente en de school. Indien schoolzwemmen verplicht is, dan draagt de school de verantwoordelijkheid voor de kosten. Het is echter mogelijk dat de school een vrijwillige bijdrage vraagt.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross