Ontvangt mijn kind met ADHD of autisme aangepaste ondersteuning?

De school is verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning indien jouw kind met ADHD of autisme dit nodig heeft. Als de extra hulp niet haalbaar is op de school van jouw keuze, zal jouw kind ondersteuning krijgen op een andere school, wellicht een speciale school.

Beoordeling van de noodzaak voor extra begeleiding door de school

Bij de inschrijving van jouw kind op de school van jouw voorkeur, kun je schriftelijk aangeven of jouw kind extra hulp nodig heeft. Vervolgens zal de school onderzoeken of er behoefte is aan extra begeleiding voor jouw kind. De school zal proberen om deze ondersteuning zelf te bieden. Mocht de school niet in staat zijn om de benodigde hulp te bieden, dan zal er samen met jou naar een passende oplossing worden gezocht. Dit kan betekenen dat jouw kind op een andere reguliere school wordt geplaatst of mogelijk in het speciaal onderwijs terechtkomt. Dit proces verloopt altijd in nauwe samenwerking met jou als ouder.

Voor de extra ondersteuning van jouw kind is het niet meer nodig om een indicatie aan te vragen, aangezien het systeem van de ‘rugzakjes’ niet langer van toepassing is.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross