Waarom is er geen vast maximum voor de grootte van groepen in het basisonderwijs?

De beslissing over hoeveel kinderen er in een klas worden geplaatst, ligt in handen van de school zelf. Het budget dat de school ontvangt, is gebaseerd op een gemiddelde van 24 kinderen per groep. Toch is het niet altijd haalbaar of gewenst om grotere klassen te verkleinen.

Sommige basisscholen maken bewust de keuze voor grotere groepen. Ze kunnen bijvoorbeeld onderwijsassistenten inschakelen om bepaalde taken op zich te nemen. Het instellen van een wettelijk maximum voor groepsgrootte zou scholen kunnen beperken in het kiezen van alternatieve of vernieuwende onderwijsmethoden.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross