Wanneer hoeft jouw kind geen eindtoets te maken?

Er zijn bepaalde situaties waarin jouw kind niet verplicht is om de eindtoets af te leggen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer jouw kind aanzienlijke leerproblemen heeft of meervoudig gehandicapt is.

Geen eindtoets vereist: schooladvies staat centraal

In samenspraak met jou kan het schoolbestuur beslissen dat jouw kind de verplichte eindtoets niet hoeft te maken. Dit heeft geen invloed op de toelating tot het voortgezet onderwijs. Bij de toelatingsprocedure voor het voortgezet onderwijs wordt namelijk het schooladvies van de basisschool gehanteerd.

Voor toelating tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs gelden andere richtlijnen.

Leerlingen die geen eindtoets hoeven te maken

Het schoolbestuur van de basisschool kan in overleg met jou besluiten dat jouw kind is vrijgesteld van de eindtoets. Als jij en jouw kind dit wensen, kan jouw kind echter wel ervoor kiezen om de eindtoets af te leggen.

De volgende groepen leerlingen zijn niet verplicht om de eindtoets te maken:

  • uitgevinktLeerlingen die volgens hun individuele ontwikkelingsperspectief naar het voortgezet speciaal onderwijs zullen gaan binnen de uitstroomprofielen arbeidsmarkt of dagbesteding.
  • uitgevinktLeerlingen die een lager IQ hebben dan 75
  • uitgevinktLeerlingen die minder dan 4 jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen.

Indien jouw kind niet binnen deze categorieën valt, zal jouw kind wel de eindtoets moeten afleggen, zelfs als er mogelijk sprake is van doorstroming naar praktijkonderwijs (pro) of voortgezet speciaal onderwijs.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross