Wanneer krijgt jouw kind onderwijs in de schakelklas van het basisonderwijs?

Indien jouw kind een achterstand in taal heeft, kan het deel uitmaken van de schakelklas op de basisschool. In de schakelklas ontvangen kinderen gedurende een jaar extra taalonderwijs. Het is belangrijk dat de school jouw toestemming verkrijgt om jouw kind in de schakelklas te laten deelnemen.

Verschillende soorten schakelklassen

Er bestaan drie verschillende typen schakelklassen:

Voltijd schakelklas:

Jouw kind volgt vrijwel al het onderwijs in de schakelklas. Dit komt neer op minimaal 880 uur per schooljaar.

Deeltijd schakelklas:

Jouw kind neemt minimaal 8 uur per week deel aan lessen in de schakelklas. De overige lessen worden gevolgd in de reguliere klas.

Verlengde schooldag:

Jouw kind neemt deel aan de reguliere lessen en ontvangt daarnaast extra onderwijs in de schakelklas. Dit komt neer op ongeveer 2,5 uur per week (100 uur per schooljaar).

Kopklas

Een kopklas is een variant van de schakelklas. Deze is bedoeld voor leerlingen die na groep 8 een taalachterstand hebben en daardoor onder hun niveau presteren. Jouw kind krijgt na groep 8 intensief taalonderwijs gedurende een extra jaar. Hierdoor kan een solide basis gelegd worden voor het voortgezet onderwijs.

Toestemming voor plaatsing in de schakelklas

De basisschool vraagt altijd om jouw toestemming als ouder of verzorger voordat jouw kind in de schakelklas wordt geplaatst.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross