Wat doet de basisschool als jouw kind een besmettelijke ziekte of hoofdluis heeft?

Wanneer jouw kind te maken krijgt met een besmettelijke ziekte, kan de basisschool besluiten om je kind maximaal één week te schorsen. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat andere kinderen ook ziek worden. In het geval van hoofdluis organiseert de school vaak ‘luizenouders’ om kinderen te controleren en indien nodig te behandelen. Als het gaat om de aanpak van ziektes, kan de school advies en ondersteuning krijgen van de GGD.

Schorsing bij ziekte

In het geval van ziektes zoals waterpokken of mazelen, kunnen kinderen al besmettelijk zijn voordat de ziekte zichtbaar is. Daarom heeft het schorsen van deze kinderen geen zin. Als een leerling een besmettelijke ziekte heeft, moet de basisschool de andere ouders informeren. Het is jouw verantwoordelijkheid als ouder om de controle en behandeling van je kind uit te voeren.

Meldingsplicht aan GGD

Basisscholen hebben een meldingsplicht bij de GGD voor bepaalde aandoeningen bij leerlingen. Of deze meldingsplicht van kracht is, hangt af van het aantal zieke kinderen in een klas:

Diarree: wanneer meer dan één derde van de klas klachten heeft binnen één week.

Geelzucht: onmiddellijk bij het eerste geval.

Huiduitslag of vlekjes op de huid: als er binnen dezelfde klas twee of meer gevallen zijn binnen twee weken.

Schurft: bij drie gevallen in één klas.

Andere besmettelijke ziekten: wanneer er in korte tijd meerdere gevallen zijn van ernstige infectieziekten, zoals longontsteking of hersenvliesontsteking.

De GGD onderzoekt de bron van de infectie en beoordeelt of mensen die in contact zijn geweest met de patiënt risico lopen op besmetting. Vervolgens wordt gekeken of er maatregelen nodig zijn om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross