Wat is de Canon van Nederland?

De Canon van Nederland is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van ons land. Deze gebeurtenissen vertellen gezamenlijk het verhaal van de ontwikkeling van Nederland door de eeuwen heen. Leerkrachten maken gebruik van de Canon in hun lesprogramma’s.

Voor leerlingen van 8 tot 14 jaar

De Canon van Nederland omvat 50 onderwerpen die te maken hebben met de Nederlandse cultuur en geschiedenis. Het is speciaal ontworpen voor leerlingen van 8 tot 14 jaar in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Voor docenten is het een nuttig hulpmiddel om onderwerpen te selecteren voor geschiedenislessen.

Daarnaast dient de Canon als leidraad bij het vaststellen van examenprogramma’s.

Aanvullende informatie mogelijk

Docenten hebben de mogelijkheid om de informatie in de Canon aan te vullen en uit te breiden. Hiermee kunnen ze hun eigen perspectief en gebruik van de Canon weergeven. Uitgevers kunnen jeugdboeken aanbevelen die aansluiten bij de Canon, en musea kunnen excursies aanbieden die aansluiten bij de onderwerpen.

Bestellen en verkrijgen van de Canon

Je kunt de Canon van Nederland, landkaarten en publicaties over de Canon downloaden of bestellen via de website Canonvannederland.nl.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross