Wat zijn de kosten voor de basisschool van jouw kind?

Op de basisschool van jouw kind hoef je als ouder geen lesgeld te betalen. Soms kan de school wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Daarnaast kunnen er kosten zijn verbonden aan buitenschoolse opvang (BSO) en aan specifieke aspecten van het overblijven op school (tussenschoolse opvang).

Vrijwillige bijdrage

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage kan variëren en is altijd op vrijwillige basis. Voordat dit bedrag wordt vastgesteld, moeten ouders in de medezeggenschapsraad instemmen met zowel het bedrag als de doelen waarvoor de school de ouderbijdragen zal gebruiken. In de schoolgids wordt uitgelegd waarvoor deze bijdrage precies wordt gebruikt.

Het is belangrijk om te weten dat als je ervoor kiest om de vrijwillige ouderbijdrage niet te betalen, dit niet mag resulteren in uitsluiting van jouw kind van extra activiteiten, zoals bijvoorbeeld schoolreisjes.

De school mag niet van ouders eisen dat ze een laptop of tablet aanschaffen voor hun kind. Evenzo mogen ouders niet van de school eisen dat er tablets en laptops beschikbaar zijn.

In het geval dat de school ervoor kiest om (een groot deel van de) schoolboeken te vervangen door digitaal lesmateriaal, is de school verantwoordelijk voor het verstrekken van dit materiaal. Hoewel de school een vrijwillige bijdrage aan ouders kan vragen voor het digitale lesmateriaal, is het belangrijk te weten dat ouders niet verplicht zijn om deze bijdrage te betalen als ze dat niet willen of kunnen. In zo’n geval moet de school voor passend alternatief lesmateriaal zorgen.

Tussenschoolse opvang

Voor de tussenschoolse opvang (TSO), waarbij jouw kind tussen de middag op school kan blijven, kunnen kosten in rekening worden gebracht. Dit is echter alleen het geval als je ervoor kiest om gebruik te maken van deze opvang.

Buitenschoolse opvang

Voor buitenschoolse opvang (BSO), dat wil zeggen opvang voor en na schooltijd, tijdens vrije dagen en schoolvakanties, zijn er ook kosten aan verbonden. Een deel van deze kosten kan mogelijk worden vergoed via kinderopvangtoeslag.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross