Wat zijn de richtlijnen voor het overblijven op de basisschool?

De basisschool draagt de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de kinderen tijdens het overblijven. Ten minste de helft van de overblijfkrachten moet hiervoor een relevante opleiding hebben gevolgd, zoals een cursus voor tussenschoolse opvang (TSO), bedrijfshulpverlening (BHV) of EHBO. Het is tevens vereist dat alle overblijfkrachten en vrijwilligers in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Wie houdt toezicht?

Personen die toezicht kunnen houden tijdens het overblijven zijn onder andere:

  1. Ouders of andere vrijwilligers
  2. Leerkrachten (alhoewel dit niet tot hun reguliere taken behoort)
  3. Externe medewerkers, zoals naschoolse opvang leidsters of medewerkers van kinderopvang
  4. Het is ook mogelijk dat ouders samen met leerkrachten het toezicht bij het overblijven verzorgen.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor overblijfkrachten

Overblijfkrachten dienen een actuele verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen aan de basisschool voordat ze met hun taken beginnen. Deze eis geldt tevens voor vrijwilligers die toezicht houden tijdens het overblijven. De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment van aanstelling van de overblijfkracht.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross