Wat zijn de richtlijnen voor het overblijven op de basisschool?

De basisschool draagt de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de kinderen tijdens het overblijven. Ten minste de helft van de overblijfkrachten moet hiervoor een relevante opleiding hebben gevolgd, zoals een cursus voor tussenschoolse opvang (TSO), bedrijfshulpverlening (BHV) of EHBO. Het is tevens vereist dat alle overblijfkrachten en vrijwilligers in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Wie houdt toezicht?

Personen die toezicht kunnen houden tijdens het overblijven zijn onder andere:

  1. Ouders of andere vrijwilligers
  2. Leerkrachten (alhoewel dit niet tot hun reguliere taken behoort)
  3. Externe medewerkers, zoals naschoolse opvang leidsters of medewerkers van kinderopvang
  4. Het is ook mogelijk dat ouders samen met leerkrachten het toezicht bij het overblijven verzorgen.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor overblijfkrachten

Overblijfkrachten dienen een actuele verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen aan de basisschool voordat ze met hun taken beginnen. Deze eis geldt tevens voor vrijwilligers die toezicht houden tijdens het overblijven. De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment van aanstelling van de overblijfkracht.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross