Wat zijn de voorwaarden voor het oprichten van een nieuwe school?

Als gemeenten, schoolbesturen of ouders het initiatief nemen om een nieuwe school op te zetten met financiële steun (bekostiging) van de overheid, moeten zij voldoen aan wettelijke vereisten. Het is onder andere noodzakelijk dat de nieuwe school kwalitatief goed onderwijs zal bieden en dat er voldoende interesse is van ouders en leerlingen.

Vereisten voor het oprichten van een school

Gemeenten, schoolbesturen of ouders die het plan hebben om een nieuwe school op te richten, moeten vooraf kunnen aantonen dat:

 • Er voldoende interesse is van ouders en leerlingen in de nieuwe school.

Een manier om dit aan te tonen is door verklaringen van ouders die van plan zijn om hun kind naar de nieuwe school te sturen, of door middel van een marktonderzoek. De voorwaarden voor het meten van interesse voor basisscholen en middelbare scholen staan vermeld op de website van DUO.

 • De nieuwe school kwalitatief goed onderwijs zal bieden.

De eisen voor goed onderwijs zijn opgenomen in het Advieskader nieuwe scholen. Dit omvat onder andere eisen met betrekking tot burgerschapsonderwijs en het minimum aantal lesuren. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt vooraf of de nieuwe school in staat is om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen.

 • de bestuurders en toezichthouders van onbesproken gedrag zijn.

Bestuurders en toezichthouders dienen een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

Voorafgaand overleg met scholen en gemeente

Degene die plannen heeft voor het oprichten van een nieuwe school, dient vooraf in gesprek te gaan met:

 • Schoolbesturen in de nabijheid van de nieuwe school;

De initiatiefnemers kunnen met de schoolbesturen bespreken of het concept van de nieuwe school binnen een bestaande school past.

 • Het samenwerkingsverband passend onderwijs;

Dit samenwerkingsverband kan aanvullende ondersteuning bieden voor leerlingen op de nieuwe school die beperkingen, leerproblemen of gedragsproblemen hebben.

 • de gemeente;
 • In overleg met de gemeente kan de nieuwe school bijvoorbeeld de huisvesting bespreken.

Andere overwegingen voor een nieuwe school

Als initiatiefnemer van een nieuwe school dien je vooraf na te denken over zaken als:

 • het onderwijsconcept van de nieuwe school;
 • de kwaliteitseisen van het onderwijs (deze zijn vastgelegd in het Advieskader nieuwe scholen);
 • wervingsstrategieën voor leerlingen;
 • wervingsmethoden voor personeel;
 • huisvesting;
 • de beschikbaarheid van financiële middelen voor de periode tussen de goedkeuring van de nieuwe school en de start ervan;

Belangrijke datums voor het oprichten van een school

Initiatiefnemers voor een nieuwe school dienen in november een aanvraag in te dienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In juni van het daaropvolgende jaar beslist de minister van onderwijs of de nieuwe school van start kan gaan. De school kan dan starten 14 maanden na deze beslissing.

De specifieke datums waarop initiatiefnemers voor een nieuwe school bepaalde zaken uiterlijk moeten regelen, zijn te vinden in de kalender met belangrijke datums. Meer informatie over de belangrijke datums voor basisscholen en het voortgezet onderwijs is beschikbaar op de relevante websites.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross