Welke gegevens bewaart de basisschool over jouw kind?

Op de basisschool van jouw kind worden diverse gegevens opgeslagen in een leerlingdossier, waaronder de leerresultaten. Zowel jij als de school hebben het recht om deze gegevens in te zien. In bepaalde situaties kan dit ook voor anderen gelden, zoals bij noodsituaties of vermoedens van kindermishandeling.

Leerlinggegevens

Voor elke leerling wordt een leerlingdossier bijgehouden. Hierin worden de volgende gegevens bewaard:

  1. Gegevens met betrekking tot inschrijving en uitschrijving;
  2. Afwezigheidsgegevens;
  3. Adresgegevens.

Daarnaast kunnen de volgende gegevens ook worden opgeslagen:

  1. Voortgangs- en resultaatgegevens van jouw kind;
  2. Gezondheidsgegevens die noodzakelijk zijn voor eventuele speciale begeleiding of voorzieningen;
  3. Informatie over de ondersteuningsbehoefte van jouw kind, indien van toepassing.

Bewaartermijn leerlinggegevens

Meestal mag de basisschool de gegevens tot 2 jaar na het vertrek van jouw kind bewaren. Er gelden echter langere bewaartermijnen voor:

  1. Verzuim- en inschrijvingsgegevens (5 jaar na vertrek);
  2. Gegevens van een leerling die is doorverwezen naar speciaal onderwijs (3 jaar na vertrek);
  3. Adresgegevens van oud-leerlingen mogen worden bewaard voor het organiseren van reünies.

Inzage en correctie van leerlinggegevens

Als ouder heb je het recht om de gegevens over jouw kind in te zien (inzagerecht). Hiervoor kun je een afspraak maken met de school, waarbij iemand van de school aanwezig zal zijn terwijl je de gegevens bekijkt. Daarnaast heb je als ouder ook het recht op correctie. Je kunt de school vragen om onjuiste gegevens in het leerlingdossier van jouw kind te corrigeren of te verwijderen.

Zelfs als je geen ouderlijk gezag meer hebt, bijvoorbeeld na een echtscheiding, moet de school je inzage verlenen in de leerlinggegevens van jouw kind. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. In dit geval dien je zelf contact op te nemen met de schooldirecteur voor deze informatie.

Inzage van leerlinggegevens door anderen

Soms is de school verplicht om informatie over jouw kind te delen met bepaalde experts, zoals:

Medewerkers van het voortgezet onderwijs (vo) of het speciaal basisonderwijs (sbo) wanneer jouw kind de basisschool verlaat;

Hulpverleners, bijvoorbeeld in noodsituaties of bij vermoedens van kindermishandeling;

Inspectie van het Onderwijs (IvhO).

In andere situaties is jouw toestemming als ouder vereist.

Advies over het gebruik van persoonsgegevens

Voor advies over het gebruik van persoonsgegevens van jouw kind op school kun je terecht bij de landelijke ouderorganisatie Ouders & Onderwijs.

Privacy in het onderwijs

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, zowel van jou als ouder als van jouw kind, is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross