Welke schooladviezen krijgt jouw kind in groep 8?

Wanneer jouw kind in groep 8 van de basisschool zit, ontvangt het een schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies geeft aan welk type school het beste past bij jouw kind.

Het schooladvies kan enkelvoudig of meervoudig zijn. In het geval van een enkelvoudig advies wordt één schooltype geadviseerd, terwijl bij een meervoudig advies twee schooltypes worden voorgesteld.

De mogelijke schooladviezen zijn:

 • Vwo
 • Havo/vwo
 • Havo
 • Vmbo gt-tl/havo
 • Vmbo gemengde/theoretische leerweg (vmbo gl-tl)
 • Vmbo k/vmbo gt-tl
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kb)
 • Vmbo bb/vmbo kb
 • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo bb)
 • Praktijkonderwijs

Het is niet toegestaan dat een middelbare school eist dat een basisschool een enkelvoudig schooladvies afgeeft.

De basisschool reikt het schooladvies vóór 1 maart uit. Dit advies is gebaseerd op de prestaties en ontwikkeling van jouw kind. Met dit schooladvies kan jouw kind zich inschrijven bij een middelbare school.

Na de eindtoets, die in het voorjaar wordt afgenomen, wordt opnieuw naar het advies gekeken. Indien de eindtoets een hoger advies aangeeft dan het initiële schooladvies, zal de basisschool het advies heroverwegen. Hierdoor kan het schooladvies worden bijgesteld of blijven zoals het was.

Eindadvies

Als het eindadvies hoger uitvalt, kun je overwegen om de keuze voor de middelbare school aan te passen. Dit bespreek je samen met de school.

Er is echter een uitzondering voor het heroverwegen van het schooladvies, namelijk voor het schooladvies praktijkonderwijs en het toetsadvies pro/vmbo-bb. Bij deze adviezen is heroverweging niet verplicht, tenzij het schooladvies praktijkonderwijs is gecombineerd met een toetsadvies vmbo-bb/vmbo-kb of hoger. In dat geval moet het advies wel opnieuw worden beoordeeld.

Bij een verhoogd schooladvies kun je overwegen om de keuze voor de middelbare school aan te passen. Dit kun je in overleg met de school doen.

Wat betreft de eindtoets, hierbij wordt altijd een meervoudig advies gegeven, met één uitzondering: het vwo-advies. De advies categorieën van de eindtoets zijn:

 • pro/vmbo bb
 • vmbo bb/vmbo kb
 • vmbo kb/vmbo gl-tl
 • vmbo gl-tl/havo
 • havo/vwo
 • vwo

Het definitieve schooladvies dat uiteindelijk door de basisschool wordt afgegeven, kan zowel enkelvoudig als meervoudig zijn (dus voor één of twee schooltypes).

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross