Welke soorten onderwijsbevoegdheden bestaan er?

Er bestaan drie verschillende onderwijsbevoegdheden: één voor het basisonderwijs en twee voor het voortgezet onderwijs. Je kunt een onderwijsbevoegdheid behalen door het voltooien van een lerarenopleiding aan een hogeschool of universiteit.

Basisonderwijs onderwijsbevoegdheid

Met een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs ben je bevoegd om les te geven in het primair onderwijs, zowel op basisscholen als op scholen voor speciaal basisonderwijs. Je leert kinderen diverse vakken, zoals rekenen en schrijven, maar ook sociale vaardigheden en hoe ze met elkaar kunnen omgaan.

Deze bevoegdheid behaal je na het afronden van een 4-jarige hbo-opleiding genaamd de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo). Daarnaast is het mogelijk om een academische lerarenopleiding te volgen, wat resulteert in twee diploma’s: één voor onderwijskunde en één voor de pabo.

Voortgezet onderwijs tweedegraads bevoegdheid

Hiermee kun je lesgeven aan:

  • De eerste drie klassen van de havo en het vwo.
  • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
  • Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
  • Praktijkonderwijs.

Deze bevoegdheid behaal je door het afronden van een lerarenopleiding aan een hogeschool.

Het is tevens mogelijk om met een getuigschrift van de Pabo les te geven in het praktijkonderwijs.

Eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Een leraar in het voortgezet onderwijs geeft les in één specifiek vak, bijvoorbeeld Nederlands of geschiedenis. Hiermee kun je lesgeven aan:

  • Alle klassen van de havo en het vwo.
  • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
  • Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
  • Praktijkonderwijs.

Je kunt de opleiding tot eerstegraads docent volgen aan een hogeschool of universiteit. Deze opleiding richt zich voornamelijk op het geven van les in de bovenbouw van havo en vwo.

Onderwijsbevoegdheid met een buitenlands diploma

Als je een buitenlands diploma hebt en in Nederland wilt lesgeven, dien je een erkenning van je buitenlandse opleiding aan te vragen bij DUO.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross