Welke soorten onderwijsbevoegdheden bestaan er?

Er bestaan drie verschillende onderwijsbevoegdheden: één voor het basisonderwijs en twee voor het voortgezet onderwijs. Je kunt een onderwijsbevoegdheid behalen door het voltooien van een lerarenopleiding aan een hogeschool of universiteit.

Basisonderwijs onderwijsbevoegdheid

Met een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs ben je bevoegd om les te geven in het primair onderwijs, zowel op basisscholen als op scholen voor speciaal basisonderwijs. Je leert kinderen diverse vakken, zoals rekenen en schrijven, maar ook sociale vaardigheden en hoe ze met elkaar kunnen omgaan.

Deze bevoegdheid behaal je na het afronden van een 4-jarige hbo-opleiding genaamd de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo). Daarnaast is het mogelijk om een academische lerarenopleiding te volgen, wat resulteert in twee diploma’s: één voor onderwijskunde en één voor de pabo.

Voortgezet onderwijs tweedegraads bevoegdheid

Hiermee kun je lesgeven aan:

  • De eerste drie klassen van de havo en het vwo.
  • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
  • Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
  • Praktijkonderwijs.

Deze bevoegdheid behaal je door het afronden van een lerarenopleiding aan een hogeschool.

Het is tevens mogelijk om met een getuigschrift van de Pabo les te geven in het praktijkonderwijs.

Eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Een leraar in het voortgezet onderwijs geeft les in één specifiek vak, bijvoorbeeld Nederlands of geschiedenis. Hiermee kun je lesgeven aan:

  • Alle klassen van de havo en het vwo.
  • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
  • Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
  • Praktijkonderwijs.

Je kunt de opleiding tot eerstegraads docent volgen aan een hogeschool of universiteit. Deze opleiding richt zich voornamelijk op het geven van les in de bovenbouw van havo en vwo.

Onderwijsbevoegdheid met een buitenlands diploma

Als je een buitenlands diploma hebt en in Nederland wilt lesgeven, dien je een erkenning van je buitenlandse opleiding aan te vragen bij DUO.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross