Welke stappen onderneemt de minister van Onderwijs ten aanzien van de Stichting Islamitische School Amsterdam (ISA)?

Het versterken van het bestuur van de Stichting Islamitische School Amsterdam (ISA) is noodzakelijk volgens de minister van Primair en Voortgezet Onderwijs, minister Wiersma.

Er zullen 3 nieuwe bestuurders worden aangesteld om de situatie te stabiliseren en het belang van de leerlingen te waarborgen. Dit besluit volgt op een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar zowel de financiële situatie als de onderwijskwaliteit van de school.

Openhouden van scholen

De drie scholen onder de Stichting Islamitische School Amsterdam, namelijk Al Yaqoet, Al Jhawara en Al Maes, blijven allemaal geopend.

Aanpak van bestuurlijke situatie

Eerder had de minister aangegeven dat het gehele bestuur zou moeten vertrekken, maar dit is niet langer het geval. Het huidige bestuur lijkt stappen te ondernemen om de onderwijskwaliteit te verbeteren en de situatie te stabiliseren. Er vinden gesprekken plaats tussen het ministerie, de inspectie en het bestuur om hierover overeenstemming te bereiken.

De interim directeur-bestuurder zal het lopende schooljaar blijven aansturen om rust te bewerkstelligen, totdat een nieuwe directeur wordt aangesteld. Het schoolbestuur zal worden versterkt met de benoeming van 3 nieuwe bestuursleden. Daarnaast zal de huidige bestuursvoorzitter aan het einde van zijn termijn vervangen worden door een nieuwe voorzitter.

Financiële zorgen en verbeteringen

Na het onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs is gebleken dat het bestuur van de Stichting Islamitische School Amsterdam inadequaat heeft gehandeld met betrekking tot de financiën van de scholen. De administratieve organisatie en interne controle vertoonden tekortkomingen. Er zijn geen adequate maatregelen genomen om deze situatie te verbeteren. Bovendien heeft de inspectie geen vertrouwen in het huidige bestuur om deze problemen op te lossen.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross