Welke verschillende basisscholen zijn er?

Verschillende soorten basisscholen bieden diverse onderwijsbenaderingen aan om aan de behoeften van kinderen te voldoen:

Basisscholen met een bijzondere inslag

Bijzondere basisscholen hebben hun onderwijs gebaseerd op specifieke geloofs- of levensovertuigingen, of volgen een bepaald onderwijsconcept. Dit in tegenstelling tot openbare scholen, die geen religieuze of levensbeschouwelijke basis hebben. Zowel bijzondere als openbare scholen kunnen extra activiteiten aanbieden, zoals sport- of muzieklessen, lessen in twee talen, of gerichte ondersteuning voor kinderen met speciale behoeften.

Openbare basisscholen

Openbare basisscholen verwelkomen alle kinderen, ongeacht hun achtergrond. Het onderwijs op deze scholen is niet gebaseerd op een specifieke godsdienst of levensbeschouwing.

Bijzondere basisscholen gebaseerd op religie of levensovertuiging

Bijzondere scholen bieden onderwijs aan vanuit een specifieke religie of levensovertuiging, zoals:

 • Katholieke scholen;
 • Protestantse scholen;
 • Islamitische scholen;
 • Joodse scholen;
 • Hindoeïstische scholen.

Basisscholen met een bepaald onderwijsconcept

Er zijn ook basisscholen die een specifiek pedagogisch concept volgen, gebaseerd op bepaalde ideeën over opvoeding en onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Montessorischolen
 • Daltonscholen
 • Jenaplanscholen
 • Vrijescholen

Beide soorten scholen kunnen onderwijs bieden volgens deze pedagogische concepten.

Brede scholen met aanvullende activiteiten

Brede scholen bieden naast het reguliere onderwijs ook extra activiteiten aan, zoals sport- of muzieklessen, naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding. Soms bieden ze ook taallessen aan en kunnen ouders deelnemen aan opvoedings- of inburgeringscursussen.

Basisscholen voor kinderen met extra ondersteuning

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperking of gedragsproblemen kunnen terecht op:

 • Scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO)
 • Scholen voor Speciaal Onderwijs (SO)
 • Scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO)

Deze scholen zijn gespecialiseerd in het omgaan met kinderen met gedragsproblemen of beperkingen. De klassen zijn kleiner en er wordt eerst gekeken of een kind kan deelnemen aan het reguliere onderwijs.

Scholen voor Speciaal Onderwijs (SO)

Deze scholen bieden intensievere ondersteuning aan kinderen die dit nodig hebben, zoals kinderen met ernstige gedragsproblemen of verstandelijke beperkingen. Ook kinderen met visuele of auditieve beperkingen kunnen hier terecht.

Als jouw kind extra ondersteuning nodig heeft, kan de huidige school helpen bij het vinden van een geschikte plek in het speciaal onderwijs. Samen vul je een toelaatbaarheidsverklaring in, waarin de onderwijsbehoeften van jouw kind worden beschreven.

Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs (IGBO)

IGBO-scholen zijn er voor kinderen van ouders die tijdelijk in Nederland wonen vanwege werk. Ook Nederlandse kinderen kunnen naar een IGBO-school gaan als:

 • Ze minstens 2 jaar in het buitenland hebben gewoond en daar naar school zijn gegaan.
 • Hun ouders binnen 2 jaar voor minimaal 2 jaar naar het buitenland verhuizen.

De precieze toelatingseisen voor IGBO-scholen staan vermeld in artikel 40, lid 10 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO).

IGBO-scholen maken deel uit van Nederlandse basisscholen, waar Engels de voertaal is. Leerlingen met een andere nationaliteit kunnen ook terecht op diverse internationale en buitenlandse scholen in Nederland. Deze scholen zijn particulier en ontvangen geen financiering van de overheid.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross