Wie bepaalt welke eindtoets jouw kind aflegt?

Het is de basisschool die beslist welke eindtoets jouw kind zal maken. Deze beslissing wordt genomen in overleg met de medezeggenschapsraad. Het is verplicht voor alle leerlingen in groep 8 om de eindtoets af te leggen.

Keuzeopties voor de eindtoets

Scholen hebben de mogelijkheid om te kiezen uit de volgende eindtoetsen:

  • De Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid.
  • ROUTE 8.
  • De IEP Eindtoets.
  • De Dia-eindtoets.
  • De AMN Eindtoets.

Voorwaarden voor de inhoud en afname van de eindtoets

Er zijn specifieke voorwaarden waaraan alle eindtoetsen moeten voldoen. Deze voorwaarden hebben betrekking op zowel de inhoud van de toets als de wijze waarop deze wordt afgenomen.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross