Wie beslist of jouw kind blijft zitten of overgaat naar de volgende groep of klas?

Het besluit of jouw kind overgaat naar de volgende groep of klas wordt genomen door de school zelf. Er zijn geen strikte wettelijke regels hiervoor. De aanpak van overgang en zittenblijven staat beschreven in de schoolgids.

Overgang naar groep 3

Wanneer jouw kind van groep 2 naar groep 3 gaat, kijken de meeste basisscholen of de ontwikkeling van het kind voldoende is om deze stap te maken. Deze beslissing wordt besproken met de ouders.

Bij sommige basisscholen kan de leeftijd van een leerling bepalend zijn voor de overgang naar groep 3. Dit heeft te maken met de voormalige 1-oktobergrens. Voorheen moest een kind voor 1 oktober 6 jaar zijn om over te gaan van de kleuterklas naar de lagere school. Sinds augustus 1985 is deze regeling niet meer van kracht, maar sommige scholen hanteren deze nog steeds.

Blijven zitten in basis- en voortgezet onderwijs

Indien de leerresultaten en ontwikkeling van jouw kind nog niet voldoende zijn, kan er besloten worden dat jouw kind blijft zitten. Deze beslissing wordt genomen door de school. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het niveau van de klasgenoten van jouw kind. De school is verplicht om jou te informeren wanneer jouw kind moet blijven zitten.

Voorwaardelijke overgang

In het basisonderwijs

Voldoet jouw kind niet aan de overgangsnormen, maar wil de school toch een kans bieden? Dan kan er sprake zijn van een voorwaardelijke overgang. De school zal met jou afspreken onder welke voorwaarden en wanneer de definitieve overgang plaatsvindt.

In het voortgezet onderwijs

Wanneer een leerling in het voortgezet onderwijs voorwaardelijk overgaat, moet dit duidelijk vermeld worden op het eindrapport. De school zal dit ook schriftelijk communiceren met ouders, voogden of verzorgers. Er wordt afgesproken onder welke voorwaarden en op welk tijdstip de definitieve overgang zal plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat jouw kind een opdracht moet voltooien of bepaalde toetsen opnieuw moet maken. Uiterlijk op 31 december moet duidelijk zijn of jouw kind definitief overgaat of niet.

Voorwaardelijke overgang naar het hoogste jaar van de middelbare school is niet toegestaan.

Bezwaar maken

Indien je het niet eens bent met de beslissing over de overgang van jouw kind, kun je bezwaar maken via de klachtenprocedure van de school.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross