Hoe kom jij in aanmerking voor een promotiebeurs of een postdoc-onderzoekbeurs als leraar?

Indien je een bevoegde leraar bent, bestaat de mogelijkheid om een promotiebeurs aan te vragen waarmee je naast je onderwijsbaan onderzoek kunt verrichten aan een universiteit. Binnen dit kader heb je de vrijheid om een vakgebied en onderwerp te kiezen waarop je wilt promoveren. Het onderzoek wordt afgerond met de verdediging van een proefschrift. Als je reeds gepromoveerd bent, kun je overwegen om een postdoc-onderzoekbeurs aan te vragen.

Doel van gepromoveerde leraren in het onderwijs

Het verrichten van promotieonderzoek biedt leraren de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling. Zo kunnen ze in hun klas ook over hun eigen onderzoek vertellen en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek op diverse manieren binnen het onderwijs benutten. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ondersteunt daarom vijf beurzen waarmee leraren kunnen promoveren of postdoc-onderzoek kunnen uitvoeren.

Het aanvragen van promotiebeurzen

Leraren die werkzaam zijn in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of hoger beroepsonderwijs kunnen de volgende beurzen aanvragen:

  • Via de Promotiebeurs voor Leraren kunnen leraren promotieonderzoek doen naar elk gewenst onderwerp. Meer informatie hierover vind je op de website van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
  • Via het programma DUDOC-alfa kun je een promotiebeurs voor leraren aanvragen binnen het vakgebied van vakdidactiek in de alfa-vakken, zoals filosofie, geschiedenis en staatsinrichting, godsdienst en levensbeschouwing, enzovoort. Deze beursinformatie is te vinden op de website van NWO.
  • Via het programma DUDOC-beta kun je als leraar vakdidactisch promotieonderzoek doen binnen de bètawetenschappen, zoals biologie, informatica, natuurkunde, enzovoort. Hierover kun je meer informatie vinden op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Postdoc-vo: voor leraren in bèta- of techniekvakken

Indien je een gepromoveerde leraar bent die onderwijs geeft in een bèta- of techniekvak in het middelbaar beroepsonderwijs of voortgezet onderwijs, en je wilt onderzoek doen, kun je informatie vinden op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over de Postdoc-vo beurs.

PromoDoc: voor bevoegde leraren met een universitair masterdiploma

Via het PromoDoc-programma kunnen beginnende leraren een promotietraject volgen. Dit programma is bedoeld voor mensen die zowel een universitair masterdiploma als een onderwijsbevoegdheid hebben. Aanvullende informatie hierover is beschikbaar op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Andere subsidies voor leraren

Indien je niet van plan bent om te promoveren, bestaat de mogelijkheid dat je in aanmerking komt voor andere subsidieregelingen die bijdragen aan je verdere ontwikkeling binnen het onderwijs. Op de website leraar.nl kun je door enkele vragen te beantwoorden nagaan of je in aanmerking komt voor dergelijke regelingen.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross