Hoe kun je met een buitenlandse opleiding lesgeven in Nederland?

Als je wilt lesgeven in Nederland met een buitenlandse opleiding, dien je een erkenning van je buitenlandse onderwijsbevoegdheid aan te vragen. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beoordeelt je buitenlandse diploma’s. Met een erkenning van DUO kun je lesgeven in het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs. Je kunt ook een aanvraag indienen voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve). Met een erkenning krijg je een permanente onderwijsbevoegdheid in Nederland.

Voorwaarden voor erkenning van je buitenlandse opleiding door DUO

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor erkenning van je buitenlandse opleiding door DUO:

  1. Je hebt een lerarenopleiding gevolgd.
  2. Je opleiding heeft minstens hetzelfde niveau als het Nederlandse niveau van hoger onderwijs.
  3. Het diploma verleent je lesbevoegdheid in het land waar het is behaald.
  4. Het diploma verleent dezelfde lesbevoegdheid als de bevoegdheid die je aanvraagt.
  5. De gevolgde opleiding is gericht op de aangevraagde bevoegdheid.

Erkenning van buitenlandse opleiding voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve)

Voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie gelden dezelfde voorwaarden als voor het voortgezet onderwijs. Als je bevoegdheid geldig is voor het voortgezet onderwijs, kun je ook in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie werken. Of je hebt in het land waar je je diploma hebt behaald een andere geschikte bevoegdheid die aansluit bij de bevoegdheid die je aanvraagt.

Als je geen kwalificatie hebt als leraar voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, kun je aanvullende scholing volgen. Hierbij gelden de volgende extra voorwaarden:

  1. Je opleiding heeft minstens hetzelfde niveau als het Nederlandse niveau van hoger onderwijs.
  2. Je hebt geen bezwaar tegen het volgen van een cursus om een pedagogisch-didactisch getuigschrift te behalen. Deze cursus moet je binnen 2 jaar afronden.

Voor het volgen van de aanvullende scholing dien je de Nederlandse taal goed te beheersen.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross