Hoe kun je schoolleider worden in het basisonderwijs?

Als je aan de slag wilt als schoolleider bij een basisschool die onder de cao primair onderwijs (po) valt, dien je te voldoen aan de basiskwalificaties voor schoolleiders. Deze vereisen onder andere dat je een onderwijs- en opvoedingsvisie hanteert, zorgt voor kwalitatief goed onderwijs en een veilige leeromgeving, de professionele ontwikkeling van leraren bevordert en reflecteert op jezelf en je werk. Voor scholen buiten de cao bepaalt elke school zelf aan welke eisen hun schoolleiders moeten voldoen.

Basiskwalificaties voor schoolleiders in het (speciaal) basisonderwijs

Voor een schoolleider op een basisschool die onder de cao po valt, gelden bijvoorbeeld de volgende basiskwalificaties:

  • Het hanteren van een onderwijs- en opvoedingsvisie, zodat de school werkt met leer- en ontwikkelingsdoelen voor leerlingen en personeel.
  • Het waarborgen van kwalitatief goed onderwijs en een veilige leeromgeving.
  • Het stimuleren van de professionele ontwikkeling van leraren.
  • Het vermogen om zelfreflectie toe te passen.

Deze basiskwalificaties zijn opgenomen in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs, die is opgesteld door de beroepsgroep van schoolleiders.

Aantonen dat je aan de basiskwalificaties voldoet

Er zijn diverse manieren om te bewijzen dat je voldoet aan de basiskwalificaties:

  • Het volgen van een geaccrediteerde schoolleidersopleiding, zoals de opleiding schoolleider basisbekwaam of schoolleider vakbekwaam.
  • Het succesvol afronden van een relevante masteropleiding.
  • Het doorlopen van een positief toetsend assessment.
  • Het volgen van een Erkenning van Verworven Competenties (EVC)-procedure.
  • Het verkrijgen van een individuele diplomawaardering (IDW).

Registreren om aan te tonen dat je aan de basiskwalificaties voldoet

Wanneer je aan de basiskwalificaties voldoet, kun je dit vastleggen met een basisregistratie in het Schoolleidersregister PO. Wanneer je binnenkort een geaccrediteerde opleiding gaat volgen voor deze registratie, kun je jezelf laten registreren als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) in opleiding.

Herregistreren elke 5 jaar om ontwikkeling aan te tonen

Elke 5 jaar dien je te bewijzen dat je jezelf hebt ontwikkeld. Dit kun je doen door je te herregistreren in het Schoolleidersregister PO. Er zijn verschillende thema’s waarin je jezelf kunt blijven professionaliseren.

Neem contact op met het Schoolleidersregister PO voor vragen

Als je vragen hebt over je registratie, de basiskwalificaties of de beroepsstandaard voor schoolleiders, neem dan contact op met het Schoolleidersregister PO.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross