Hoe kun je schoolleider worden in het voortgezet onderwijs?

Elke middelbare school heeft zijn eigen bepalingen over welke kennis en vaardigheden een schoolleider moet bezitten. Je maakt echter meer kans als je aan de beroepsstandaard voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs voldoet. Bovendien is het meestal gunstig als je een lesbevoegdheid hebt en ervaring hebt met leidinggeven.

Geen wettelijke eisen, maar wel een beroepsstandaard

In de Wet op het voortgezet onderwijs zijn geen specifieke eisen vastgelegd waaraan een schoolleider moet voldoen. Scholen hebben de autonomie om zelf de voorwaarden te bepalen voor hun schoolleiders. Desondanks heeft de beroepsgroep van schoolleiders een beroepsstandaard ontwikkeld voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs (VO). Hierin worden de verwachtingen van de meeste scholen ten aanzien van schoolleiders vastgelegd. Als schoolleider dien je bijvoorbeeld:

  1. Te zorgen dat de school opereert vanuit een visie op leren, onderwijzen en pedagogisch handelen.
  2. Leraren te stimuleren in hun professionele ontwikkeling en hun lesgeefvaardigheden.
  3. Een samenhangend vakkenaanbod (curriculum) te ontwikkelen dat goed op elkaar aansluit.
  4. Inzicht te hebben in wat een school tot een effectieve leeromgeving maakt en te waarborgen dat de school aan deze eisen voldoet.
  5. Emotionele signalen te herkennen en om te gaan met de emotionele reacties van leerlingen, ouders en medewerkers.

Wanneer je aan de beroepsstandaard voldoet, vergroot dit je kans om schoolleider in het voortgezet onderwijs te worden. Bovendien is het doorgaans voordelig als je over een lesbevoegdheid en leidinggevende ervaring beschikt.

Verschillende functietitels voor schoolleider in het voortgezet onderwijs

Wanneer je ambieert om schoolleider te worden op een middelbare school, kun je solliciteren naar diverse functies, waaronder:

  1. Teamleider
  2. (Con)rector
  3. (Adjunct-)directeur
  4. Locatiedirecteur
  5. Rector-bestuurder

Hoewel de inhoud van deze functies kan variëren, geef je in alle gevallen leiding aan de onderwijskwaliteit en/of de organisatie. Tevens draag je verantwoordelijkheid voor het schoolpersoneel.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross